Odwiedzin: 145011
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Świętego Jana Kasjana Rzymianina
 


   Wiosna duchowa ogarnia nas przemożnym objęciem wiosny pogodowej, duchowe słońce wschodzi na wschodzie na wzór wschodu słońca - planety na naszym nieboskłonie. Tegoroczny początek Wielkiego Postu nijak nie oznacza smutku bądź deszczowej pogody w środku ani na zewnątrz. Dziwne te fakty łączą się w jedną spójną wiadomość - nie należy znów obawiać się Wielkiego Postu. Za każdym razem, gdy czarne i niewygodne myśli napadną na nasze kruche postrzeganie świata - zgromić je i odpędzić świętym gniewem.

   Do ogólnej wesołości dochodzi jeszcze jeden ciekawy ewenement liturgiczny. W dniu dzisiejszym według juliańskiego kalendarza mamy 29 lutego - raz na 4 lata się to zdarza, więc jest to liturgiczne wspominanie postaci wielkiego i niezwykle interesującego mnicha: Świętego Jana Kasjana, zwanego Rzymianinem.

   Był to dociekliwy człowiek, który znał wielu wielkich Ojców i Doktorów Cerkwi, z którymi prowadził jeśli nie korespondencję listowną, to bezpośrednie rozmowy. Bardziej uczył się od nich z przykładu życia, jakie prowadzili niż męczył pytaniami o wszystko. Zbierał cenne zapisy różnych reguł monastycznych oraz wcielał je w późniejszej monastycznej działalności na Zachodzie. Jego osoba połączyła duchowo Wschód i Zachód.

   Jeden z naszych mnichów - Arcydiakon Kasjan - w dniu dzisiejszym świętuje więc liturgicznie Dzień Imienin. Po wczorajszym wieczornym nabożeństwie Namiestnik Monasteru - o. Archimandryta Atanazy - uroczyście przewodniczył chóralnemu śpiewaniu Mnogaja leta ! naszemu młodemu mnichowi. W słowie pouczenia zauważył, że mnicha nie pozdrawiamy świeckimi życzeniami zdrowia, pomyślności, itd..., lecz szczerymi słowami: DOBREGO RAJU !

   Dołączamy więc do tej dawnej monasterskiej tradycji i chętnie wtórując śpiewom przedpostnej wesołości modlimy się razem z ojcem Kasjanem o Raj, piękny, radosny, dobry, ciepły, cudny, relax maksymalny :) Niechaj jego Anioł - Patron, św. Jan Kasjan będzie zawsze z nim podczas wszelkich chwil godnych duchowej uwagi a błogosławieństwo Świętego, niech pociesza każdego dnia mniszej posługi. 
                                
                                           Спаси, Христе Боже !!!!!!!
Dodano: 13 marca 2016

Pozdrawiamy !!!
 

   Z okazji tego Sretienskoho Prazdnika, na który cierpliwie i wspaniale w pełni pokory Chrystusowej oczekiwaliśmy, pozdrawiamy Wszystkich od serca w Bogu.

   Świąteczne uroczystości zgromadziły naszych ukochanych Parafian w wielkiej liczbie 20 osób oraz Szanownych Gości, co jeszcze bardziej nas wszystkich uradowało. Niech Szczodry Dawca wszelkich Dóbr, Wspaniałomyślny Bóg odzwierciedli wszystkim ich zaangażowanie Swoim niegasnącym płomieniem błogosławieństw, które nie ustają. Pozdrawiamy także wszystkich tych, którzy świadomie lub nawet nieświadomie zawitali do naszych skromnych obszarów wiejskich, nadbużańskich, pięknych i niezimowych. Zimy nie ma bo uszła jak powietrze z dętki spsutego sprzętu...nie wiemy i nie posiadamy informacji o jej możliwym powrocie ale wiemy, że powróci na kilka, może dwa dni; - powróci, bo musi jeszcze tupnąć nóżką.

   Świąteczna Boska Liturgia także upiększona była przedstawicielstwem wielu naszych wspaniałych i wiernych Parafian oraz spozanaszych parafian też :)

   Śpiewał mocno, głośno i z uddaniem Chór Monastersko-Parafialny, co podbudowało wszelkie starania i wysiłki mnichów o przebieg nabożeństwa bezproblemowy i pokorny. Takie wydarzenie zdarza się jeden raz na wiele lat, więc należy tu się wielkie podziękowanie naszej Matuszce Elżbiecie za uwrażliwienie chórzystów na każde, nawet najmniejsze gesty dyrygenta, który często popełnia uzurpacyjne przedsięwzięcia świadczące jedynie o jego osobistym niedostrojeniu. Wszyscy chórzyści z niezwykłym spokojem wytrzymali nawet i to. Chwała im i cześć oraz nieustające podziękowania.

   Homilia Ojca Namiestnika tego dnia odkryła przed nami meandry duchowych zawiłości przekazu Święta Spotkania Pańskiego, które w pięknych słowach Ojca Archimandryty w sposób najbardziej przystępny uświadomiły wagę i sens, znaczenie oraz celowość tego cerkiewnego wydarzenia. Każdy z nas powinien traktować swoje życie jako przygotowanie bądź oczekiwanie do wypowiedzenia słynnej modlitwy starca Symeona, któremu wtórowała niejako prorokini Anna: oto teraz Panie: Nynie odpuszczajeszy.., by zrozumieć cały sens naszego ziemskiego pielgrzymowania do wieczności jedynie jako określony, króciuteńki etap.

   Wspaniałość żarzących się świec tego oraz poprzedzającego dnia, wieczoru, jedynie spotęgowała radosne odczucia wiernych - radość świątecznego nabożeństwa niczym płomień wesołego ognika ogarnęła nas wszystkich. To pod jej kierownictwem, orędownictwem oraz z jej pomocą pokonamy wszelkie niepogodne rokowania naszych meandrów życia. Poprowadzą nas do wieczności, do niepoznanego ale przeczuwanego jeszcze w tym życiu, wspaniałego żywota=życia pod Bożym błogosławieństwem. Oczekuje nas świetlista wieczność, gdzie nie istnieje potrzeba posiadania, zabezpieczania, przeżywania, niespania z powodu...oczekuje nas niezwykłe, niepoznane jeszcze przez żyjących ale odkryte przez tych, którzy od nas odeszli.

   Niech światłość Boża oświeca nas jak owo światło poświęconych świec Sretienija Hospodnia oraz udokumentuje nasze zaangażowanie w dzieło zbawienia dusz w Jezusie Chrystusie.
  Dodano: 15 lutego 2016

S Prazdnikom Kreszczenija !!!
 

   Namiestnik and Bracia Monasteru w Jabłecznej życzą gorąco wszystkim wielu potrzebnych sił duchowych w dążeniu do zbawienia dusz - niech wspomaga nas wszystkich w tym zaczerpnięta Wielka Agiasma świąteczna - Woda Chrztu Pańskiego.

   Radosny tryptyk Świąt już dobiega końca lecz nie oznacza to wcale zamknięcia wesołego i radosnego etapu życia duchowego. Pragnąca zbawienia dusza zawsze odnajdzie się we wszelkiej rzeczywistości empirycznej i niełatwo będzie ją zaskoczyć szybkim upływem czasu.

   Podczas, gdy Boże Narodzenie dało nam moc prezentów, które jeszcze długo potem do nas docierały z najprzeróżniejszych stron świata i od najróżniejszych osób, to Nowy Rok uczulił nas na pojęcie etapowości życia oraz ważności określonych okresów w naszym życiu duchowym, podobnie jak i fizycznej egzystencji. Święty Chrzest Pański obdarował nas niezwykłą mocą Wody Jordanu w naszych domostwach. Wypływająca z niej siła służy w walce ze złem, które w każdym momencie naciera na nasze osobowości dręczącymi pytaniami o wszystko (nie w porę!) - ona służy dla naszego zdrowia ciała i ducha, odnawia nas całkowicie a nie wybiórczo. Święta Agiasma jest widzialnym znakiem Chrztu Pańskiego i w dniu Święta oczyszcza cały świat po raz kolejny na cały rok Boży. Dzięki wydarzeniom Święta Chrztu Jezusa Chrystusa utwierdza się nasza wiara oraz umacnia się postanowienie poprawy. To dobry, kolejny, nowy etap w naszym życiu, od teraz na każdy dzień życia mamy najwspanialasze lekarstwo w naszym domu.

   Kolejny Boży Dar człowiekowi kontemplujemy jako nowy przejaw wielkiej Bożej Łaski, wielkiego błogosławieństwa naszego Stwórcy. Niech woda Chrztu Pańskiego zniweczy wszelkie knowania złego i pomoże wzrastaniu jakości
naszej wiary!
Dodano: 19 stycznia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej