Odwiedzin: 155046
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Prazdnik
 
   W dniu 24 czerwca 2014 r. rozpoczęły się świąteczne uroczystości w naszym Monasterze, którym przewodniczył Zwierzchnik PAKP, Metropolita SAWA. Obecni byli hierarchowie naszej cerkwi oraz zagraniczni goście. O 17.00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo  Całonocnego Czuwania, podczas którego wszyscy zgromadzeni modlitewnie jednoczyli się z Patronem Klasztoru i pokornie zanosili prośby o pomyślność w życiu osobistym.
   O 23.00 biskup Włodzimierz-wołyński i Kowielski Włodzimierz rozpoczął celebrację świątecznego Akatystu do Świętego Onufrego Wielkiego. Biskup Włodzimierz z duchowieństwem dostojnie odśpiewał niezwykłe słowa Akatystu oraz pouczył wszystkich arcypasterską homilią. Władyka radośnie opisał postać i życie św. Onufrego Wielkiego, dając wszystkim do zrozumienia o realnej możliwości podążania tropem naszego Patrona.
   O 1.00 rozpoczęła się celebracja Boskiej Liturgii pod przewodnictwem bpa gorlickiego Paisjusza. Towarzyszyli Władyce licznie zgromadzeni duchowni. Arcypasterskie pouczenie skierowane było do wszystkich wiernych, którzy tłumnie wypełnili monasterską cerkiew p.w. Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Nabożeństwo uświetnił parafialny chór pod kierunkiem Matuszki Elżbiety Weremijewicz.
   Kilkanaście minut przed czwartą rano wierni wraz z duchowieństwem, pod przewodnictwem Arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, udali się do kapliczki p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, gdzie radośnie została odsłużona kolejna Boska Liturgia. Władyka Jakub zwrócił uwagę na sens życia monastycznego we współczesnym świecie w odniesieniu do ascezy św. Onufrego Wielkiego.
   Główna Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00. Pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity SAWY oraz Hierarchów i duchowieństwa PAKP oraz gości spoza granic naszego kraju, na zakończenie świątecznych nabożeństw poświęcono nowe dzwony do monasterskiej dzwonnicy. Końcowe słowa pouczenia po raz kolejny uświadomiły duchowy wymiar przeżywanego święta oraz ukazały pokorę osobistego dążenia do świętości jako niełatwego zadania każdego prawosławnego chrześcijanina. W taki sposób zmieniamy świat, upiększamy i kultywujemy świętość jako cnotę w prywatnym życiu.
  
Namiestnik i bracia Monasteru pragną podziękować Metropolicie SAWIE oraz Hierarchom
a także duchowieństwu z Polski i zagranicy, wszystkim obecnym na naszym święcie oraz ofiarodawcom, bez których nie byłoby możliwe radosne wyświęcenie nowozakupionych dzwonów. Niech łaski modlitw Świętego Onufrego Wielkiego ukażą wszystkim doskonałość podążania za ewangelicznym wzorcem pokory Jezusa Chrystusa, w naśladowaniu Jego Świętych.


   Prepodobnie Otcze nasz Onufryje moli Boga o nas !Dodano: 25 czerwca 2014

Newsletter Jabłeczna
 
   W dniu 24 czerwca b.r. w Monasterze została odsłużona niezwykle melodyjna i przepełniona modlitewnym nastrojem wszystkich wiernych, Liturgia Święta. Celebrował ją Ekscelencja Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego wraz z przybyłym duchowieństwem i bracią monasterską.
   Po zakończeniu tego nabożeństwa została poświęcona woda w monasterskiej studni, odremontowanej i ubogaconej w nowe freski na zewnątrz i wewnątrz kapliczki. Końcowym akcentem przedświątecznych uroczystości była modlitwa na monasterskim cmentarzu. Zadbaliśmy o wszystkich, za wszystkich modląc się od serca i ze łzami.
   Końcowe słowa pouczenia Biskupa Jerzego dotyczyły tradycji tego dnia, który jest niezwykle uroczysty ze względu na sprawowane szczególne nabożeństwa. Jest to nasza klasztorna lokalna tradycja - mówił Władyka Jerzy - że w tym dniu w szczególny sposób, razem z pielgrzymami zbieramy się na modlitwę, która stanowi przedświąteczny akord spodziewanego święta.
   Radość tego dnia została powiększona wizytą bpa Izydora z Rosji (smoleńskij i wiaziemskij), Który pokornie modlił się niemal w ukryciu w monasterskiej świątyni. Władyka przybył do nas wraz z delegacją duchownych i dowiedzieliśmy się, że dokłada wszelkich starań, by imię Świętego Onufrego było powszechne w Jego Diecezji. Jest to dzieło godne i nad wyraz chwalebne w biskupiej pracy na niwie nauki Jezusa Chrystusa. Życzymy sukcesów duchowych w tym działaniu Władyce Izydorowi oraz wszystkim Jego pomocnikom.
   Is polla eti, Despota!
  
   O 17.00 rozpocznie się celebracja Wsienoszcznoho Bdienija wraz z modlitwą Litii na monasterskim placu przyklasztornym. Zjawili się Hierarchowie, duchowieństwo oraz wierni z całej Polski i spoza jej granic. Wszystkim życzymy wspaniałych przeżyć podczas modlitewnego jednoczenia się w Bożym dziele wychwalania naszego ukochanego Patrona, Świętego ONUFREGO WIELKIEGO.
 Dodano: 24 czerwca 2014

Nagrody w Jabłecznej
 
   Dzień 15 czerwca 2014 roku przeszedł do historii jako wyjątkowy.
   Centralne wydarzenie tego dnia stanowiła uroczysta Liturgia Święta, którą celebrował Metropolita Sawa. Władyka przybył do Jabłecznej, by wręczyć nagrody cerkiewne, przyznane z okazji Paschy Chrystusowej decyzją Świętego Soboru Biskupów PAKP.
   Podczas małego wejścia nagrodzeni zostali:
   Namiestnik - Archimandryta Atanazy - drugim krzyżem napierśnym,
   Ihumen Jerzy - Archimandryctwem,
   Hieromnich Makary - Dziekan Klasztoru - Ihumeństwem
   Hieromnisi Dionizy i Sofroniusz - Ihumeństwem
   Hierodiakon Marek - Archidiakoństwem
   Uroczyste nabożeństwo sprawowała pełnia braci klasztornej, ponieważ z Warszawy przybył Archidiakon Paweł (Tokajuk), który pełni posługę w Domu Metropolitalnym a jego profesjonalizm i wyjątkowy spokój po raz kolejny podniósł duchowy poziom cerkiewnej modlitwy.
   Homilię wygłosił Metropolita Sawa zaznaczając, że w dniu dzisiejszym wychwalamy wszystkich świętych o których wiemy ale i tych, których imiona Bóg raczył zachować w tajemnicy przed nami. Modląc się do Świętego, nosząc Jego imię, powinniśmy czerpać energię z Jego przykładu życia. Władyka wspomniał o niedawno kanonizowanych świętych, Chełmskich i Podlaskich Męczennikach, którzy dokonali właściwego wyboru idąc za głosem Chrystusa a nie świata. Zgodnie z wolą Bożą nasze zadanie polega na szerzeniu miłości nie tylko do znajomych i najbliższych ale również do naszych wrogów i ludzi nam nieprzychylnych. W takim momencie zachodzi cud miłości, jedynie wtedy może przejawić się w świecie, w cierpieniu i oddaniu ze względu na Słowo Boże. Szatan będzie nam w tym przeszkadzać, ponieważ jego przebiegłość jest w stanie nas oszukać lecz trwając przy Jezusie Chrystusie, zachowując Jego naukę w życiu - okażemy się mądrzejsi.
   Wyjątkową atmosferę modlitwy i skupienia zapewnił chór parafialny pod opieką i dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz. Obecność naszych Przyjaciół połączona z ciepłymi słowami skierowanymi do każdego nagrodzonego stała się dodatkowym impulsem odczuwania szczególnej Bożej łaski tego dnia, podczas tak wyjątkowego nabożeństwa. Dziękujemy Wam mocno!
   Zaskakującym akcentem było miłe zakończenie Liturgii. Przedstawiciele Parafian odczytali ciekawe twory literackie, które w przystępny sposób wyrażały wdzięczność Jego Eminencji oraz Namiestnikowi z braćmi za trudy w odnowienie tego świętego miejsca. Wręczono kwiaty i podarunki a Władyka potwierdził znaczenie Stauropigii, wykorzystując w tym celu długą brodę Archimandryty Atanazego.
   Jego Eminencja zauważył, że skoro jedna wizyta okazała się źródłem tak wielkiej radości wyrażonej za pomocą pięknych i ciepłych słów, których potok zdawał się niekończącą wstęgą wdzięczności - to dołoży wszelkich starań, by pojawiać się częściej.

   Namiestnik i bracia Monasteru Św. Onufrego Wielkiego pozostają wdzięczni Bogu, Św. Onufremu oraz z całego serca dziękują Jego Eminencji za historyczną chwilę radości w Jabłecznej, a także zapraszają wszystkich na monasterskie święto w dniach 24-25 czerwca.Dodano: 16 czerwca 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej