Odwiedzin: 155046
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Przygotowania do wydarzeń w Jabłecznej w czerwcu.
 

   Aktualnie szczęśliwie znajdujemy się na etapie oczekiwania na nasze ważne wydarzenia monasterskie. Jedno już spokojnie się odbyło a dzięki niezwykłym katedralnym śpiewom Chóru z Białegostoku, prowadzonego pod czujnym muzykologicznym kierownictwem doświadczonego Dyrygenta - ks. protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, mogliśmy podczas nabożeństwa poczuć się prawdziwie po królewsku. Zróżnicowany repertuar, wspaniałe przygotowanie praktyczne do nabożeństwa, cudne głosy wykonawców i ich posłuszeństwo względem dyrygenckiego słuchu - wszystko to wzbudziło nasz niekryty zachwyt i na długo pozostanie w pamięci. Chętnie wspominamy te cenne chwile, tak bogate w cały wachlarz pozytywnych uczuć. Modlitwa tego dnia była zaiste katedralna!

   Pozostajemy wdzięczni naszym przyjaciołom i życzymy im samych sukcesów tak śpiewaczych, jak i w życiu osobistym. Niech harmonia z pięciolinii będzie także odzwierciedleniem ich duchowego rozwoju w zdobywaniu chrześcijańskich cnót wiary, nadziei i miłości. Pragniemy zaprosić ich o każdym czasie, gdy tylko nadarzy się podobna do tej, okazja, chętnie jeszcze wielokrotnie wysłuchamy śpiewanej modllitwy w cerkwi.

   Święty mnich-męczennik Ignacy wychwalany był przez nas w niedzielę O Ślepcu niczym świadectwo dalekowzrocznego duchowego wysiłku popartego męczeńską ofiarą. Niech jego przykład służy za dobre natchnienie w trudnych i zawiłych chwilach naszej duchowej wędrówki a modlitwy do naszego Świętego, przyniosą Jego pomoc i orędownictwo przed Tronem Najwyższego.

   Zbliża się czerwcowe jabłeczyńskie Święto Patrona Monasteru, jednak możemy już dziś zaprosić wszystkich na inne, ważne wydarzenie. Tegoroczną decyzją Św. Soboru Biskupów PAKP nasz Monaster został niezwykle odznaczony. Namiestnik oraz Ojcowie otrzymali bowiem paschalne nagrody, które w dniu 15 czerwca zostaną uroczyście wręczone w naszym Monasterze. Planowany jest przyjazd Jego Eminencji Metropolity Sawy, więc będzie to szczególny dzień w życiu monastycznym najstarszego prawosławnego klasztoru w Polsce. Dzieląc się tą wiadomością jednocześnie zapraszamy wszystkich, by przeżyli razem z nami tę interesującą chwilę radości.

   Po raz kolejny pragniemy zapewnić wszystkich Ofiarodawców o nieustających modlitwach w ich intencji a także poinformować, że za kilka dni zostaną przywiezione do Jabłecznej zakupione nowe dzwony. Pięknie się prezentują i po akcie wyświęcenia będą umieszczone na monasterskiej dzwonnicy by radośnie wszystkim służyć.

   Smucić może fakt niezwykle popsutej pogody, która jest w stanie udaremnić nasze zamiary sprawowania świątecznych nabożeństw nad Bugiem, jednak jeśli taka ma być wola Boża - nie planujemy się jej przeciwstawiać ani narzekać. W głębinach naszych dusz świeci wszakże pełne radosnej nadziei duchowe światełko o pomyślność w naszych zamiarach i z dnia na dzień jego płomień coraz żywiej ogrzewa i uspokaja nasze umysły. Powinno być dobrze, bo gorzej już było :))
Dodano: 02 czerwca 2014

Nowe dzwony dla Jabłecznej
 


   Pozdrawiając wszystkich użytkowników internetowej strony naszego Monasteru pragniemy po raz kolejny, być może ostatni, skierować naszą pokorną prośbę o finansowe wsparcie naszej akcji zakupu nowych dzwonów. Dotychczasowych darczyńców pragniemy poinformować, że nie ustają nasze modlitwy o łaski Boże w Waszym życiu oraz składamy paschalnie ciepłe i radosne podziękowania za pozytywny odzew w dziele zakupu nowych dzwonów.

   Wyświęcenie nowych dzwonów odbędzie się podczas głównych uroczystości Święta Patrona Klasztoru w dniu 25 czerwca 2014 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy i przeżywania razem z nami tej ważnej chwili. Tegoroczne remontowanie kapliczki Świętego Ducha nad rzeką Bug dobiega końca, więc tym bardziej radośnie wszystkich przywołujemy do modlitwy w tym świętym miejscu oraz podziwiania jej nowego piękna.

   Pogoda - szczęśliwie dla nas - oszczędziła kłopotów związanych z powodzią, dlatego też nasze wesele urasta jeszcze bardziej. Po raz kolejny znajdujemy się w blasku niepodważalnie budującej możliwości modlitwy świątecznej w szczególnym miejscu nad Bugiem oraz szczególnym czasie w dniu naszego monasterskiego Święta.

   Życzymy wszystkim dotychczasowym oraz przyszłym ofiarodawcom sił od Boga oraz wszystkiego co dobre i ważne. Wznosimy także modlitwy o wszystkich podróżujących do Jabłecznej, by nikogo nie zabrakło w czas monasterskiego Prazdnika oraz by wspólna modlitwa była nie tylko podziękowaniem za dary Boże ale także wdzięcznością za możliwość uczestnictwa w Bożej chwale jako dzieci Bożych.

   Pokornie zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz prosimy odwiedzić zakładkę INFORMACJE w celu zapoznania się z naszą ofertą, co związane jest z uruchomieniem sklepiku internetowego.
Dodano: 12 maja 2014

Tydzień Niewiast
 

   Niewiasty Niosące Wonności oraz Nikodem i Józef z Arymatei to najgłówniejsze postacie mijającego tygodnia. Przez wszystkie wieki chrześcijaństwa służą za najwspanialszy wzorzec do naśladowania. Ich wytrwałość przyjmowania niełatwych słów Chrystusa, kroczenie za Nim na Golgotę, później tragiczne wydarzenia tam oraz pogrzebanie ciała Nauczyciela - co niejednego z nas doprowadziłoby do efektywnej utraty wiary..a oni wytrwali w wierze i miłości ponad to wszystko.
   Kobiety, które z radością i zadziwieniem słuchały nowej, jakże silnej nauki popartej najznamienitszymi znakami nieba na ziemi, wśród ludzi oraz tajni uczniowie, którzy później zostaną wykluczeni ze świętości faryzeuszów i arcykapłanów żydowskich - by na trwałe połączyć się z nową społecznością: chrześcijanami, rosnącymi w siłę, czerpiącymi moc właśnie od Chrystusa, Który Zmartwychwstał!
   Jaką trzeba było mieć w sobie wiarę, jaką bogobojność, jak bardzo pragnąć Boga w swym życiu, by poświęcić Mu wszystko, oddać się bezgranicznie Jego nauczaniu, stać się zupełnie nowym człowiekiem?..
   To trudne pytania, jeśli kierujemy je do współczesnego człowieka, oddanego służbie światu i hołdującego jego prawdzie. To, jednakowoż :)), lekkie i proste pytania, gdy skierujemy je do człowieka wierzącego, nawet takiego, który poszukuje. Takim mianem określa się współcześnie wiele osób, które odwiedzają nasz Monaster ale i spotykamy takie osoby podczas naszych podróży. Zaskoczeni stanem swojego Kościoła, zasmuceni niepełnością oferty ze strony innych wyznań, wybierają dziwny stan zawieszenia i nazywają siebie poszukującymi.
   Chętnie pomagamy także im naszym spokojnym przykładem ułożonego jak w grafiku życia, monasterskiego porządku, posłuszeństwa i modlitwy. Innego, bardziej przejmującego nauczania nie podejmujemy, ponieważ słowa
nie nauczą, jeśli czynów brak. Niech Ukochany Bóg nasz pomoże tym poszukiwaczom wśród własnych fantazji chociaż na chwilę oddzielić się od zawieszonego stanu złudzenia duchowego oraz na krótki czas okaże im prawdziwość już objawionej ku Niemu Drogi, Prawdy i Życia - Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. On pokonał śmierć, zwyciężył zaskoczone piekło, zniszczył siłę grzechu i przyniósł nam, ludziom, ofertę wolności.
  
   Czy z niej skorzystamy?

    - wszystko zależy od naszej wolnej woli   Pragniemy pozdrowić wszystkie Niewiasty, współcześnie niosące służbę miłości drugiemu człowiekowi. Wasze zaangażowanie w dziele wspierania i pomocy jest już zalążkiem Królestwa Niebieskiego. Pozdrawiamy także wszystkich arymatejczyków - potajemnie i w skrytości przed całym światem niosących najróżniejsze krzyże, by bez cienia wątpliwości i z odwagą w odpowiednim momencie zaświadczyć o Bogu. Niech pomoc Boża oraz modlitwy Niewiast wraz z Józefem i Nikodemem z Arymatei utwierdzają nas wszystkich w obranych celach i niekończącym ani nie-malejącym pragnieniu podążania za Bogoczłowiekiem Jezusem Chrystusem.
Dodano: 07 maja 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej