Odwiedzin: 155046
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Stasidie
    Kilka dni wstecz Monaster w Jabłecznej doznał przepoczwarzenia wewnętrznego widoku naszej głównej świątyni. Zmianie uległ park wypoczynkowy, poważniej rzecz nazywając - w miejsce ławek wstawiliśmy zgodne z monastycznym duchem całego Wschodu - stasidie.
   Są to meble, które odciążają pracę nóg w czasie nabożeństwa nawet w pozycji stojącej. Dzięki temu modlitwa mnichów ma szansę być dłużej niezakłócona uporczywymi myślami o bólu biednych kończyn. Stasidia umożliwia zarówno siedzenie, jak i stanie - z wygodnymi podpórkami - jest to niezwykła pomoc, o której każdy myślał od dawna.
   Obecnie meble
uporczywie poddawane są testom w różnych warunkach na wszystkich nabożeństwach z pozytywnym skutkiem - żadna ze stasidii jeszcze się nie rozpadła! Nowym mebelkom życzymy długiej służby a mądrym głowom, które już od ponad roku opracowywały plan wymiany mebli, tak potrzebnych w naszym codziennym życiu, życzymy usilnie i szczerze, by pełne były podobnych, fascynujących pomysłów.
   Dziękujemy Wam, mądre głowy :)))

 + zdjęcia już są wyeksponowane w odpowiednim miejscu, zapraszamy

Dodano: 11 lipca 2012

8 lipca 2012 r. - Święto Turkowickiej Ikony Matki Boskiej
    Po raz kolejny pragniemy z radością wszystkich poinformować, że w naszym Monasterze kontynuowana jest ponad 20 letnia tradycja adorowania w szczególny sposób Turkowickiej Ikony Matki Bożej, która w rzeczonym okresie czasu znalazła prawdziwe schronienie w Klasztorze w Jabłecznej.
   Turkowicka Ikona Matki Bożej znajduje się w Żeńskim Klasztorze w Turkowicach, jednak doczekała się ona swojej kopii, która przedłuża tradycję kontynuowania tego letniego święta w Jabłecznej.
   Namiestnik i bracia serdecznie wszystkim dziękują za przybycie na nasze wyjątkowe modlitwy przed Ikoną, która duchowo i modlitewnie łączy nas wszystkich. Z tym większym zapałem religijnym dotrzemy za tydzień do Turkowic na Jej święto i pokłonimy się tej Jej Ikonie, która przez 20 lat swojej nowej historii eksponowana była właśnie w naszym Monasterze.
   Święto przebiegło w miłej atmosferze a Namiestnik szczerze podziękował wszystkim, którzy pielgrzymowali tego dnia na uroczystości mimo wielkiego upału. Niechaj Bogurodzica zachowuje każdego w dobrym zdrowiu ciała i ducha!

Dodano: 08 lipca 2012

Dziękujemy Świętemu Onufremu!
    W poniedziałek 25go czerwca, w Monasterze w Jabłecznej zakończyły się świąteczne uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku bieżącym obecni byli przedstawiciele hierarchii PAKP na czele z Jego Eminencją, Wielce błogosławionym SAWĄ, prawosławnym Metropolitą warszawskim i całej Polski oraz goście, hierarchowie z Ukrainy i Czech, wśród których był gość szczególny - Metropolita ziem czeskich i słowackich Krzysztof.
    Wieczorem 24go czerwca o 18.00, w niedzielę, uroczyste Całonocne czuwanie rozpoczął sobór kapłanów pod przewodnictwem Metropolitów: polskiego Sawy oraz Czech i Słowacji Krzysztofa.
    O 23.00 Akatyst do św. Onufrego Wielkiego celebrował biskup supraski Grzegorz wraz z kapłanami i diakonami.
    Pierwsza Boska Liturgia o godz. 1.00 w refektarzowej cerkwi św. Jana Teologa celebrowana była przez ordynariusza diecezji lubelskiej i chełmskiej, Jego Ekscelencję Abla.
    Druga Boska Liturgia odbyła się o 3.00 nad rzeką Bug, w kapliczce św. Ducha. Celebrowali ją: biskup gorlicki Paisjusz oraz bp Joachim z Czech.
    Trzecia Boska Liturgia o godz. 7.00 odbyła się pod przewodnictwem arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza, któremu towarzyszył biskup supraski Grzegorz.

    Główną Boską Liturgię celebrował Metropolita warszawski i całej Polski Sawa wraz z gościem - Metropolitą ziem czeskich i słowackich Krzysztofem oraz przybyłym duchowieństwem. Współcelebrowali im: metropolita winnicki i mohylewski Symeon, arcybiskup biełocerkowski i bogusławski Mitrofan, arcybiskup rowieński i ostrożski Warfołomiej, arcybiskup horodnicki Aleksander, bp siemiatycki Jerzy. Po zakończeniu głównej Liturgii odbył się krestnyj chod wokół świątyni, do którego dołączyli pozostali hierarchowie: abp Jeremiasz, abp Abel, bp Grzegorz, bp Paisjusz, bp Joachim.

    Wszystkie nabożeństwa przebiegły bez zakłóceń i w atmosferze najprawdziwszej modlitwy wypływającej z wiernych serc. Każdy z odwiedzających to święte miejsce w te dni wyraźnie odczuł łaskę modlitwy, która pozostaje jego cechą charakterystyczną. Seminarzyści po raz kolejny popisali się swoją pracowitością i zaradnością, wykonując wszelkie powierzone im prace. Pielgrzymi, których było bardzo wielu, znowu zaznaczyli wysoki poziom kultury osobistej i wykazali się zrozumieniem dla naszych terenów zielonych, które także po święcie cieszą oko.
    Namiestnik i bracia Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz zapraszają do odwiedzin naszego Klasztoru w przyszłości wierząc, że wszystkie prośby, jakie były zanoszone przed cudowną ikoną Świętego - spełnią się z nawiązką!

Prepodobnie Otcze Onufryje, moli Boha o nas !!!

Dodano: 27 czerwca 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej