Odwiedzin: 155046
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
TEOFANIA
    W dniu dzisiejszym pragniemy szczerze pozdrowić wszystkich wiernych prawosławnych i wszelkich ich znajomych oraz ich dalszych, bliższych krewnych i znajomych, z okazji wyjątkowego i odrodzeńczego, głęboko duchowego i szczególnego Święta Chrztu Pańskiego.

   Niech Wielka Agiasma pomaga nam w chorobach i trudnych sytuacjach siłą Jezusa Chrystusa, Który odnowił wszelkie wody całej ziemi i po raz kolejny dał stworzeniu niebywałą możliwość stania się bogiem z łaski.

   Niech świąteczna radość i dobre myśli opłukują nasze umysły na każdy dzień wszelkiej naszej posługi, bowiem wszystko, co czynimy, czynimy ze względu na posłusznego i pokornego Jezusa Chrystusa.

   Namiestnik i Bracia Klasztoru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia długotrwałej i odnawiającej radości Chrztu Pańskiego.

   Wszelkie szczegółowe informacje o aktualnościach fotograficznych znajdują sie w dziale ZDJĘCIA. Zapraszamy!

Dodano: 19 stycznia 2012

Boże Narodzenie 2012
  Po długich i radosnych oczekiwaniach świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od Boga szczególny dar. Jest nim, bez wątpienia, wspólnota modlitwy w cerkwi, w świątyni, która łaskawie wszystkich obejmuje. Przez kilka chwil ta świątynia staje się dla nas betlejemską grotą a my uczestniczymy w oddawaniu czci jak pasterze – Nowonarodzonemu Zbawicielowi świata.  
   Dobrze by było, gdyby przeżywanie Bożego Narodzenia trwało także poza murami świątyni – by zgiełk świata nie zagłuszył w sercu pokornego wołania Bożej Mądrości. Co może przedłużyć świąteczny nastrój naszych serc? Współcierpienie i miłość do bliskich i do wszystkich, których znamy. Niezwykła wdzięczność Stwórcy za każdy przeżyty dzień, szczególnie zaś za wszystkie takie momenty, które paradoksalnie przeczą pojęciu wdzięczności. Jeśli w podobny sposób będziemy umieli przeciwstawić się pokusie egocentryzmu, będzie to oznaczać, że post przed Bożym Narodzeniem przyniósł oczekiwany plon. W wyniku dążenia za dobrem i prawdą w jej podstawowym znaczeniu, zapomnimy o samych sobie a całe nasze życie i wszelkie wysiłki będziemy umieli skierować dla dobra drugiego człowieka. Zdarzyć się może, iż będzie to akurat ten, który potrzebuje takiej pomocy, potrzebuje pozytywnego działania w kierunku jego osoby.
   Nasza uwaga, skupiona bardziej na dobro innego człowieka poskutkuje reakcją odwrotną ale w szerszym kręgu oddziaływania. Wzajemna dobroć, która może się z tego wyłonić będzie prześwitem blasku Królestwa Bożego na ziemi. W takim pojęciu Dzieciątko Jezus urodzi się w sercu jak w żłóbku każdego z nas.
   Co wspomaga takie, wymagające wielkiej energii i poświęcenia, działania? Si
ła Boża i ufność w Jego łaskę. One rodzą niemalże pewność działania, ponieważ uświęcają naszą duszę. Przez cierpienie wiedzie droga do Królestwa Niebieskiego, bowiem jest to droga, którą kroczyli wszyscy święci i otrzymali wieńce radości i szczęścia wiecznej bliskości z Bogiem. Oni, znajdując się w rzeczywistości, której nie ogranicza pojęcie czasu ani ziemskich barier wszelkiej natury, świętują tę bliskość modlitwą za nas. Niezachodzące słońce Bożej łaski rozświetla ich płomienną modlitwę i w ten sposób nieustannie trwają w działaniu, które przynosi duchową  korzyść wszystkim.
   Jak świętować Boże Narodzenie? Za pośrednictwem dobrych uczynków w imię Boże. Działając w te święte dni dla dobra bliźnich, starając się na ile to możliwe, pod choinką ich cierpienia kłaść niezliczone prezenty, by choć w najmniejszym stopniu ukoić ich ból i odsunąć cierpienie od ich dusz. To jest możliwe, taką władzę posiada każdy z nas, bowiem jesteśmy Bożym tchnieniem, nie tylko prochem ziemi. Jest to władza odpowiedzialna, bo naszym powołaniem jest królewskie służenie jako korony stworzenia, o czym dobrze byłoby pamiętać w czasie całych świąt, nie tylko w świątyni. 
  Wybaczając innym ich przewinienia, depczemy swój własny, tak pieczołowicie rozwijany w nas przez działalność szatana i nieustające jego podszepty, egoizm, tę straszliwą chorobę duchową. Lekarstwem jest pokorny szacunek i kultura w stosunku do drugiego człowieka. Lepiej będzie stanąć po stronie łagodnej ugody niż manifestacji własnej wyższości, ponieważ pierwsze otwiera serca i rodzi długą i szczerą przyjaźń, podczas, gdy drugie prowadzi do pamiętliwości i wszelkich konfliktów. 
  Święta Bożego Narodzenia to rozświetlanie mroku niedomówień i niesienie tego pokoju, jaki przyniosło całemu światu Boże Narodzenie: niebo dało chóry anielskie; ziemia – grotę betlejemską a my, ludzie – Przeczystą Matkę Bożą, pokorną Dziewicę Marię. Nawet świat pogańskich mędrców oddał pokłon, podejmując się wielkich wyrzeczeń, więc tym bardziej zostajemy zobligowani do naśladownictwa szczerych i dobrych chęci i współzawodnictwa w dobrym i prawym działaniu
:)

Dodano: 08 stycznia 2012

2012
    Te kosmicznie wyglądające cyfry to nowy numer kolejnego roku w naszym życiu i w życiu całego świata. Mamy Nowy Rok ale nie mamy śniegu, były jedynie nieudolne próby zabielenia terenu i budynków, padał któregoś poranka ale przestał. Śniegu nie widać a przydaloby się, chociaż na nasze święta - przecież już tyle czasu na nie czekamy...może się doczekamy.
   Wcale nie narzekamy, tak tylko sobie układamy w umyśle widok świeżego śniegu na dworze :)
   Pozostaje kilka dni do radosnego święta Bożego Narodzenia. Kartki z życzeniami już wysłaliśmy, sprzątanie wszystkich wnętrz rozpoczęte na dobre, nastrojeni już jesteśmy od początku postu przedświątecznego. Radość naszą zwiększa fakt przystąpienia do spowiedzi wszystkich parafian. Ci, którzy nie mogli o własnych siłach przyjmowali Eucharystię we własnych mieszkaniach. Wizyty kapłanów z modlitwą przed Bożym Narodzeniem także przebiegły bez większych zakłóceń, pogoda okazała się wymarzona a ilość świeżego powietrza idealna do długich spacerów między poszczególnymi domkami wiernych.
   Tegoroczne święta zapowiadają się dobrze, spodziewamy się wielu gości - naszych dobrych znajomków. Drugiego dnia Świąt celebracji Boskiej Liturgii będzie przewodniczyć biskup siemiatycki JERZY, który z błogosławieństwa Metropolity SAWY przybędzie do naszego świętego Klasztoru. Drugi dzień świąt to modlitwa za zmarłych ale także wręczanie prezentów dzieciom - zgodnie z lokalną tradycją. Dzisiejszego dnia dowiedzieliśmy się z ust Księdza Przeora - Archimandryty Atanazego, o całym porządku mających nastąpić liturgicznych uroczystości. Wszystkie  znajdują się na stronie z zakładką INFORMACJE.
   Serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w naszych świątecznych, wspólnych modlitwach. W sposób szczególny kierujemy zaproszenie do najmłodszych
przedstawicieli naszej parafii, by w niedzielę byli obecni na nabożeństwie - otrzymają ciekawe prezenty!

Dodano: 02 stycznia 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej