Odwiedzin: 155046
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Zdjęcia Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Wirtualny spacer
Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszego klasztoru


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
 
17
Zdjęć w galerii: 38
Wspomnienia postne i Seminarzyści ze Słowacji
 fot. Klasztor św. Onufrego w Jabłecznej   Podczas Wielkiego Postu wypada zajmować się wszelkim trudem ascetycznym i każdą cięższą pracą. Taka zasada polega na sprowadzeniu umysłu do większej koncentracji na działaniu a nie bezczynności. Wzmaga się poprzez to wysiłek ale i odnawia duch, ponieważ pełen brzuch i bezczynność wystarczą dla powstania wszelkiej namiętności i jej trwałego nękania. 
   Wielki Post to sprzątanie nie tylko duchowości, jej ustanawianie, odbudowa i odnajdywanie utraconych bądź zagubionych wartości niematerialnych i niefizycznych; Wielki Post to także czas sprzątania po mroźnej zimie i przygotowywania obejścia każdego dobrego gospodarza na przyjęcie wiosny. Do zakresu ziemskich obowiązków należeć więc będzie wszelkie pojęcie pracy w terenie, jak i wewnątrz budynków, które także wymagają lepszego potraktowania i wietrzenia świeższym niż zimowe, powietrzem wiosennym.
   Ożywczość zajęć na zewnątrz budynków łączy i dopełnia te, które należy przeprowadzić w ich wnętrzach, więc grabienie liści pasuje do mycia okien i gruntownego odkurzania :))
   W roku bieżącym Klasztor św. Onufrego spotkała niezwykła możliwość zaoferowania takich prac młodym ludziom z zagranicy, naszym bliskim sąsiadom Słowakom. Chętni do zajęć szybko uporali się z kurzami i zabrudzeniami na szybach i dywanach, podłogach, ścianach czy takze w oborze, gdzie rządzi nasza monasterska krowa. Ona także zaprosiła pracowników do wymiany parkietu - zajęcia okresowego - niezwykłej możliwości dotlenienia płuc wyjątkowymi aromatami łąki i pola (po długotrwałym przerobie).
   Seminarzyści, którzy przyjechali do nas w niedzielę 18 marca chętnie spędzili czas rekolekcji na regularnej modlitwie w świątyni oraz wszelkich pracach, które nadchodząca wiosna funduje wszystkim bez wyjątku. Jeden tydzień intensywnego życia monasterskiego Ustawu oraz niezwykle okrojonych posiłków postnej kuchni nie zniszczył w nich iskry radości i zapału, którą regularnie podsycali częstym przystępowaniem do Świętych Misteriów: Spowiedzi i Eucharystii. Zarówno ich przybycie, jak i odjazd odbyły się w pokorze - kto wstał wcześnie rano, ten miał możliwość pomachania prawą ręką w podziękowaniu za ich trudy. Po całym dniu jazdy bezpiecznie dotarli na miejsce, o czym zawiadomili brata Mirosława, który dba o bezpieczeństwo wszystkich i wszystkiego. Zawsze. Taka praca :)))
  
   Galeria zdjęć ukazuje panoramę trzęsawiska akcji sprzątania ale także cichą pracę młodych Seminarzystów, jak i spokój uporządkowanej przestrzeni. Zapraszamy serdecznie.  

Dodano: 30 marca 2012


Zdjęć w galerii: 16
Świętego Teodora Tyrona - kolejna Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
 


   W piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu zgromadziliśmy się w świątyni zgodnie z opracowanym przez nas, tradycyjnym już, Ustawem lokalnym, po raz drugi o godzinie 10, by uczestniczyć w kolejnym ciągu wymaganych nabożeństw. Usnuły one w naszych duszach pewne przyzwyczajenie do wielokrotności wezwań Boga, powtarzanych modlitw, długości czy przeciągłości nabożeństw. Dusza każdego z wiernych pogrążała się kolejno w czytane teksty liturgiczne, które opisywały jej stany faktyczne w różnych sytuacjach. Tłumaczyło to potrzebę postu w naszym życiu osobistym - ograniczenie pokarmowe to jedynie preludium dla większych wysiłków. Wszelkie te środki prowadzą do odnowienia pełni naszego człowieczeństwa, do przypomnienia najważniejszej z zasad: w jakim celu istniejemy.
   Stichiry i tropariony niezwykle konkretnie opisują życiowe sutyacje potrzeby i wagi pomocy bliźnim w ich cierpieniach oraz duchowego znaczenia takich zwyczajnych czynności. Rozpościeranie się własną uwagą na dolę innych ludzi jest pozytywnym przejawem nie tylko wiary ale, w szerszym znaczeniu, zbawienności i konkretyzacji, wynikającej z prostoty zaleceń naszej prawosławnej religii.
   To, co proste, po raz kolejny ukazane jest jako zbawienne. Po raz kolejny więc wspomnieliśmy wielkiego męczennika za wiarę i jego wstawiennictwo przed Bogiem za nas, żyjących - św. Teodora Tyrona. Objawił się we śnie jednemu z hierarchów Kościoła i polecił spożywać zupełnie inne potrawy niż te, które były dostępne z egoistycznego powodu gnuśnego cesarza: zostały zanieczyszczone w wyniku umyślnej chęci naśmiewania się z wiary w Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa: Pięćdziesiąt lat po swej męczeńskiej śmierci, Teodor ukazał się arcybiskupowi konstantynopolitańskiemu Eudoksjuszowi i wyjawił, że cesarz Julian Apostata, chcąc sprofanować chrześcijańskie pokarmy w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, rozkazał zraszać je krwią z pogańskich stołów ofiarnych. Polecił też, aby władyka przykazał wszystkim wiernym, by nie kupowali tego pożywienia, a zamiast niego spożywali gotowaną pszenicę z miodem.
   Idąc za pouczeniem Świętego, Kościół prawosławny czci owo wydarzenie w sposób nadzwyczajny, ożywiając zbawienne zalecenie na pamiątkę ale i ku przestrodze na przyszłość. Pod koniec św. Liturgii oświęcone koliwo zostało rozdane wiernym oraz nam, braciom Monasteru. Radosne słodkości oznaczają zakończenie pierwszego tygodnia usilnych starań o zachowanie duchowych wartości w życiu każdego wiernego. Post, modlitwa, milczenie i kontemplacja stały się pojęciem prostoty kontaktu z Bogiem i Jego świętymi. Ich prostota stała się drogowskazem dla prawidłowego postrzegania rzeczywistości.
   Po raz kolejny Prawosławie uświęciło pomocne wstawiennictwo wielkomęczennika Teodora i ukazało, iż koscielna historia okazuje się pomocna także dziś. Nasze czasy potrzebują takiej prostej ingerencji, ponieważ prostota umożliwia zachowanie cnót chrześcijańskich: pokory, wiary, bogobojności........
  

Dodano: 02 marca 2012


Zdjęć w galerii: 24
Pierwszy tydzień Wielkiego Postu 2012 r.
 fot. Klasztor św. Onufrego w Jabłecznej
  

   Zdjęcia będą ukazywać się sukcesywnie, ponieważ każde nabożeństwo - mimo, iż podobne - jak już wcześniej wielokrotnie wspominaliśmy, różni się. W poniedziałek było mniej osób w cerkwi, we wtorek więcej, nawet młodzież chętnie wysłuchała modlitw a także samego Kanonu św. Andrzeja z Krety. Niech im Bóg pomoże a ich modlitwa niechaj dopomoże i nam wszystkim.


Dodano: 28 lutego 2012

© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej