Odwiedzin: 145102
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Z A P R O S Z E N I E NA ŚWIĘTO
 
   W najbliższą niedzielę, 9 października 2016 roku - w dniu Zaśnięcia Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa - w Monasterze w Jabłecznej odbędą się świąteczne uroczystości w naszej nowej - wyremontowanej kapliczce refektarzowej poświęconej właśnie temu Świętemu.

   Pragniemy poinformować wszystkich tych, którzy dawno już odwiedzali nasze mury oraz wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdołali obejrzeć efektów naszych wysiłków podczas remontowania tej ciekawej cerkiewki, że prace remontowe szcęśliwie dobiegły końca i możemy w spokoju i ciszy cudnych łuków tej świątyni oraz fresków, wznosić nasze modlitwy nie tylko do Świętego Jana Teologa w dniu Jego Święta. Okres zimowy charakteryzuje się w Jabłecznej rozpoczęciem sprawowania nabożeństw właśnie w tej cerkiewce zarówno w dni powszednie, jak i niedziele.

   Niewielką ilość zdjęć udostępniliśmy już na prezentowanej stronie www Monasteru w Jabłecznej, jednak pamiętajmy, że zdjęcia nie ukażą całego piękna i nie przekażą głębi wyrazu nabożeństwa - to wszystko gwarantuje jedynie osobista obecność podczas nabożeństw, do których się już przygotowujemy.

   Nasze zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, szczególnie zaś przywołujemy tych, którzy przekazywali nam swoje ofiary poświęcając je na dzieło odnowy naszej pięknej kapliczki. W niedzielę 9 października pomodlimy się za wszystkich Szanownych Ofiarodawców, bez których nie odbyłyby się żadne zaplanowane prace. 

   Dziękując - zapraszamy !!!


 

Dodano: 05 pazdziernika 2016

Wyświęcenie refektarzowej cerkwi Św. Jana Teologa oraz Dzień Imienin Namiestnika
 


   Niedzielny poranek 18 września 2016 roku i związane z nim niezwykłe wydarzenia przeszły do historii  Stauropigialnego Męskiego Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej jako epokowe i dające nadzieję na przyszłość. 

   Po raz kolejny Obitiel gościła Dostojnych Gości w Osobach Jego Eminencji Metropolity SAWY oraz Biskupa Supraskiego Grzegorza i przedstawicieli prawosławnych Monasterów i duchowieństwa naszej Cerkwi. Najważniejszym i nieporównywalnie emanującym świętością był obrzęd wyświęcenia Ołtarza i całej świątyni. Wszystkie czynności liturgiczne rozpoczęły się już o godzinie 9.00 w obecności licznie zgromadzonych wiernych oraz parafialnego chóru pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz. Wśród uczestników świątecznych nabożeństw znaleźli się także przedstawiciele innych parafii oraz nasi Znajomi, którzy pokonali setki kilometrów by być z nami w tak ważnym dla nas dniu.

   Po przywitaniu Hierarchów Eminencja wyjaśnił znaczenie obrzędu wyświęcenia odremontowanej świątyni oraz zwrócił się do zebranych o usilne modlitwy w tym szczególnym duchowo i historycznie 
dniu. Po wniesieniu do Ołtarza przygotowanych utensyliów hierarchowie i duchowni rozpoczęli obrzęd wyświęcenia. Śpiewane przez nich liturgiczne teksty przykrywały ważne czynności, które należy w tym czasie wykonać. Modlitwy i czynności rytu wyświęcenia dokonywane przez hierarchów uzmysłowiły wszystkim duchową głębię przeżywanego wydarzenia oraz przypomniały świętość powołania kapłańskiego i znaczenie świątyni w życiu osobistym każdego z nas.

   Po zakończeniu obrzędu, tuż przed godziną 10.00 rozpoczęła się pierwsza Boska Liturgia w nowowyświęconej świątyni p.w. Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, której przewodniczył zwierzchnik naszej Cerkwi Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, współcelebrował Jego Ekscelencja Grzegorz, Biskup Supraski oraz duchowni z Monasterów i Parafii PAKP.

   Homilia Biskupa Grzegorza nakierowała umysły wiernych na istotowość znaczenia głębokiej wiary w codziennym życiu oraz przykład świętego męczennika za wiarę - Atanazego, Ihumena z Brześcia, który bezkompromisowo i z całkowitym poświęceniem bronił czystości prawosławnej wiary. Mimo, iż jego apologetyczna działalność miała miejsce w pierwszej połowie XVII wieku z powodu szalejącej Unii Brzeskiej, przesłanie tak odważnego świadectwa Prawosławia pozostaje niewyczerpalnie aktualne i ponadczasowe. Podobną odwagę zdobywa serce całkowicie oddane Bogu i umysł, który zwraca się w każdym momencie z modlitwą do Jego Świętych. Władyka w krótkim momencie rozpalił serca wiernych i podał wiele przykładów z życia Świętych oraz ich pism, którzy w podobny sposób oddali siebie Bogu. Tak ważne słowa na długo zapadną w pamięci wszystkich słuchających homilię tego dnia. Is polla eti, Despota !!!

   Jego Eminencja, Metropolita SAWA wyraził słowa wdzięczności Bogu za ten dzień przed zakończeniem świątecznych nabożeństw. Słowo końcowe Władyki Metropolity nakierowało nas myślami do nieodległych chwil bólu i cierpienia, rozłąki z bliskimi w efekcie akcji Wisła z 1947 roku, gdy prawosławni po raz kolejny doświadczyli nieludzkich prześladowań z powodu wyznawanej wiary. Eminencja ukazał jednak światło nadziei tych pokoleń wiernych, którzy żyli w tamtym czasie jako wieczny drogowskaz dla wszystkich innych: - Gdy wydawało się, że wszystko już stracone, że Monaster w Jabłecznej zostanie zamknięty i przekształcony w ośrodek o zupełnie innym przeznaczeniu, nie licującym zupełnie z pojęciem klasztoru prawosławnego - jedynie szczera nadzieja w Bożą pomoc stała się później potrzebną Bożą siłą, która wszystkim kieruje i wszystko umożliwia. Wszystkim kieruje On, Bóg a Jego drogi, plany, pozostają niepoznane, niedoścignione. Metropolita po raz kolejny podniósł wszystkich na duchu uświadomieniem prostego faktu potrzeby przejawu naszej wiary jako głębi nadziei na pomoc Bożą.

   Na koniec świątecznych uroczystości Jego Eminencja zwrócił się do Namiestnika Monasteru w Jabłecznej, Archimandryty Atanazego - Dostojnego Jubilata oraz beneficjenta słów uznania Hierarchów, duchowieństwa i wiernych w tym wyjątkowym dniu. Wyrażając radośnie pokornie zasłużone uznanie, Metropolita przypomniał wszystkim o Patronie Monasteru - Świętym Onufrym Wielkim, który faktycznie kieruje tym miejscem a my pozostajemy jedynie wyrazicielami i realizatorami jego woli. Władyka zauważył, że Monaster jabłeczyński to wyjątkowe miejsce, do którego zawsze pragnie się wrócić, gdy choć 
raz się je odwiedzi.

   Przewodniczący Świętego Soboru Biskupów PAKP, Wielce Błogosławiony SAWA, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, w uznaniu zasług dla dobra Cerkwi Prawosławnej, nagrodził medalem Św. Marii Magdaleny II stopnia Archimandrytę Atanazego, Namiestnika Monasteru Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Po odśpiewaniu dostojnego Aksios! medal wkomponował się w śnieżną biel brody Jubilata a życzenia zdrowia i pomocy Bożej spotęgowały radość święta.

   Archimandryta Atanazy, w imieniu własnym oraz braci monasterskiej, podziękował z całego serca Jego Eminencji Metropolicie SAWIE oraz Jego Ekscelencji Biskupowi Grzegorzowi za przybycie, za nagrodę oraz nieustanne modlitwy o duchowy i fizyczny rozwój tego miejsca, które wszyscy odczuwamy każdego dnia mniszej posługi. Nawiązał do postaci Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, która jawi się przykładem pokuty dla wszystkich: - Jej postać ukazuje nam działanie pokuty, która z grzesznika może uczynić świętego, równego Apostołom.   Namiestnik przypomniał, iż każdy kolejny jabłeczyński Przeor okazał się kontynuatorem dzieła odrodzenia Monasteru, które zapoczątkował ponad 40 lat wstecz właśnie Jego Eminencja.   Ojciec Atanazy stał się wyrazicielem przekonania tych pokoleń wiernych, którzy pamiętają tamten czas, gdy wracali do własnych domów ze swoimi Rodzicami, by z radością ujrzeć rodzinne strony oraz ukochany Monaster Św. Onufrego w Jabłecznej. 

   Dopełnieniem radości święta było nagrodzenie ikonami św. Onufrego ludzi o otwartych sercach, którzy wspomagają nasz Monaster: pani Natalia Oniśko - autorka polichromii w nowowyświęconej cerkwi, p. Jerzy Kałużskij oraz panowie Stefan i Jan Rabczuk. Eminencja życzył im nieustającego zapału w dziele odnowy tego miejsca wspominając wyzwania, którym Sam musiał sprostać ponad czterdzieści lat temu.

   Życzenia dobrego zdrowia oraz wdzięczność za opiekę nad Monasterem wyrazili także nasi Parafianie i uczestnicy wyjątkowych nabożeństw tego wyjątkowego dnia. Po zakończeniu hierarchowie oraz Goście udali się na świąteczną Agapę, gdzie kontynuowano wyrażanie słów wdzięczności i uznania za podniosłe chwile monasterskiej Małej Paschy przy śpiewie Spasi Chrystie Boże, kierowanym do Hierarchów oraz Jubilata. 

   Dziękujemy Bogu za ten dzień a zebrane wspomnienia będziemy przechowywać na wieczność - z czego jeszcze bardziej się cieszymy.

 

 
Czudna dieła Twoja, Hospodi !
Dodano: 29 wrzesnia 2016

Po Uspieniju.
 


   Święto Zaśnięcia Bogurodzicy upłynęło pod znakiem spokojnej i letniej pogody oraz cudnego duchowego pouczenia świątecznego naszego Ojca Dziekana, Który tego dnia, w asyście ojca Jerzego, przewodniczył Boskiej Liturgii. Śpiewał chór pod kierunkiem archimandryty Jerzego, więc przepiękna melodia niejeden raz zaskoczyła niedoświadczonych bądź zapominalskich.

   Uroczysta procesja wyruszyła z Soboru Świętego Onufrego Wielkiego i po kilku minutach spokojnie, miarowo i świątecznie przybyła do otwartych drzwi kapliczki pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy Marii. Znajduje się ona na niewielkim, zmyślnym wzniesieniu naprzeciw głównej monasterskiej bramy, więc każdy bez najmniejszego kłopotu mógł zlokalizować miejsce modlitwy wiernych tego niedzielnego poranka, tj. 28 sierpnia 2016 roku.

   Wydatna pomoc naszych Pielgrzymów oraz przebywającej w Monasterze młodzieży, która pragnie wnieść swój cenny wkład w życie całej Cerkwi uwypukliły dodatkowo wyjątkowość święta Uspienija Bożyja Matiere. Wszak dusza Jej - Matki całej nowotestamentowej w Chrystusie wspólnoty, Cerkwi - na ikonach i freskach przedstawiana jest pod postacią dziecka - młodzieży więc!

   Był czas na modlitwę, był także czas na cenne wymiany poglądów i doświadczenia pomiędzy mnichami i naszymi Pielgrzymami. Te niezwykłe chwile emanują dojrzałością duchową oraz spokoju, o który walczy każdy człowiek: w Monasterze spokój króluje w standardowej wersji, nie jako wyjątkowo płatny dodatek :))

   Jesteśmy przekonani, że przykład życia Bogurodzicy wpływa uniwersalnie na nasze osobiste życie, na naszą codzienność. Kierowanie się ideałem wyciszenia i modlitwy Matki Bożej niejednokrotnie zbawia nas od najgorszych myśli, słów czy decyzji. Prosząc Ją o święte wstawiennictwo zdobywamy szczebelki rozwoju ducha prowadzące ku Bogu i oddalające nas od świata, który przyciąga jedynie zewnętrznie. Poznając głębię duchowości Prawosławia poznajemy samych siebie a tym samym Miłującego nas niezwykle Boga w Trójcy Świętej.


   Pragniemy szczerze, by Święto Zaśnięcia Matki Bożej wniosło w duszę każdego wierzącego człowieka myśli dobre i piękne; o zwycięstwie życia nad śmiercią, o naszej wiecznej szczęśliwości, ku której poprowadzi nas lektura świątecznej Ewangelii oraz natchnionych słów homilii pasterskich, wypowiedzianych tego dnia przez wielu duchownych. Niech pomaga nam Dziewica Maria, Matka Boża.


   Namiestnik i bracia Monasteru w Jabłecznej składają wszystkim najcieplejsze wyrazy uznania z okazji uczestnictwa w świątecznych, wymagających, nabożeństwach cerkiewnych. Niech siły, energia duchowa, zgromadzona tego dnia posłużą nam ku duchowemu rozwojowi spokoju w naszych umysłach, byśmy zjednoczeni w Jezusie Chrystusie, mogli widzieć to, co ważne, odczuwać to, co niewerbalne, pozawerbalne i zbyt trudne dla współczesnego świata, podążającego w gonitwie za nieokreślonym szczęściem. Szczęściem dla nas jest poszukiwanie Boga i codzienne odnajdywanie Go w najprostszych przejawach świata.   W Jabłecznej życie monasterskie płynie niezmiennym rytmem od pięciu wieków, przybywa ku nam niezwykła cisza a spokojny przebieg cerkiewnych nabożeństw dopełnia uczucia szczęścia duszy. Człowiek zmęczony jest zadowolony - podobna zasada dotyczy też mnichów. Bywamy bardzo często zadowoleni z efektów naszego zmęczenia, gdy wszystko wokół świadczy o nas i naszej pracy, wynikającej z głębokiego przekonania celowości wszelkich działań. Naszym celem jest przystań z Jezusem Chrystusem, Który niezauważalnie prowadzi ku Sobie w niewypowiedziany i niezwykły sposób.

Dodano: 31 sierpnia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej