Odwiedzin: 145131
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
S Prazdnikom Preobrażenija Hospodnia !
 


   Usilnie szczerze, niezwykle i wyjątkowo, pragniemy wszystkich pozdrowić z okazji wielkiego i wyjątkowego Święta cerkiewnego Przemienienia Pańskiego. Życzymy Wam, nasi najwspanialsi Czytelnicy, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom oraz bliskim krewnym i znajomym, światłości Przemienienia Pańskiego z Góry Tabor, która zawsze oświeca oraz ukazuje drogę duchowego rozwoju wierzącego a nawet poszukującego człowieka.

   Pragniemy, by słowa Boże nie tylko wzrosły na glebie naszych serc ale by dały nieokreślenie wielkie plony w życiu wiecznym, największe, stokłose i tysiąckrotne! Niech światłość niestworzonego światła Przemienienia prowadzi nas wszystkich ku Sprawcy i Stwórcy wszechrzeczy Bogu w Trójcy.

   Przeor Monasteru
oraz Ojcowie i Bracia
   Nasz Namiestnik Archimandryta Atanazy dokonał dzieła ascezy modlitewnej na Świętej Górze Grabarce, gdzie sprawował szereg nabożeństw oraz uczestniczył w oficjalnych spotkaniach związanych z historyczną wizytą Patriarchy Antiochii Jana X.

   Uroczyste Całonocne Czuwanie w czwartkowy wieczór (18 sierpnia) - wsienoszcznuju - z niezwykłym pietyzmem sprawował nasz Archimandryta Jerzy (Siewiereniuk), który w dniu samego Święta poprowadził chór parafialny przypominając nam dawne melodie modlitwy cerkiewnej, niekiedy zapomniane. Dbałość o każdą nutkę oraz całość melodycznej
toni pozytywnie i cudnie! wpłynęła na niezwykłość modlitewnego przeżywania Boskiej Liturgii Święta Przemienienia Pańskiego. Do Monasteru przybyło wielu Pielgrzymów a nasi Parafianie ochoczo i z namaszczeniem przystąpili do Świętych Tajemnic Spowiedzi i Eucharystii.

   Boska Liturgia wprowadziła modlących się w radosny duchowo stan Święta Przemienienia Pańskiego a poświęcenie płodów dokonało dzieła wesołości świątecznej oraz jego niewypowiedzianej łaski. Po krótkiej modlitwie rozesłania znalazł się  czas na błogosławione rozmowy w duchu Święta Przemienienia i wesołe pozdrowienia wszystkich wiernych. Życzyliśmy sobie wszelkich łask Bożych w naszym życiu.

   Przed nami pracowita sobota i wspaniała niedziela. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy na koniec wakacji - przeto ostatni tydzień ich nastąpił !

  

Dodano: 20 sierpnia 2016

Zaśnięcie Świętej Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy
 


   W dniu dzisiejszym oddaliśmy modlitewno-liturgiczną cześć matce Bogurodzicy - świętej Annie - w okrojonym składzie, ponieważ nasi ojcowie udali się do innych świątyń, by tam współsłużyć nabożeństwa cerkiewne z hierarchią naszej cerkwi i innymi duchownymi. Wyjazdy te wiążą się z otrzymanymi wcześniej zaproszeniami czy prośbami kierowanymi do nas o uczestnictwo w ważnych prazdnikach parafialnych.

   Modlitwy mnichów zawsze dopomagają a ich osobista obecność raduje prawosławnych. Pojawia się nieukrywanie pożądana możliwość rozmowy z adeptem życia monastycznego. Współczesność oferuje nam możliwości dość prędkiego przemieszczania się w przestrzeni dróg czy autostrad, więc raduje nas to jeszcze bardziej.

   Ci spośród mnichów, którzy pozostają w Monasterze, w swoich modlitwach wspominają wszystkich ojców i braci, którzy wykonują swoje podróżne posłuszanija na chwałę Cerkwi oraz ku pożytkowi wiernego ludu Bożego. Rzecz wygląda podobnie jak przekaz duchowy dzisiejszego wielkiego święta: Anna zrodziła Przeczystą Marię dla całej ludzkości, gdy, zgodnie z daną Bogu obietnicą, po trzech latach oddała małą Bogurodzicę dla służby w świątyni. Wszystko to wskazuje nam nasze dobrowolne obowiązki w stosunku do innych ludzi: staranie się o udzielenie wszelkiej pomocy potrzebującym, oświecenie niedouczonych, rozprzestrzenianie ewangelicznego ideału dobra i piękna, nadawanie sensowności dla pogrążonych w mroku niepoznania...

   Dzisiejsze święto nie jest smutne także z tego powodu, iż wiąże się z modlitwą za bliskich, którzy noszą to wyjątkowe imię: Anna. Z tego też względu Namiestnik Monasteru, Ojciec Atanazy w słowie końcowym pozdrowił wszystkie Anny - mieliśmy również pielgrzymów spoza przyklasztornej parafii, co cieszy nas podwójnie :)) 

   Pozytywnej energii dopełniliśmy śpiewając wieczorem Akatyst Zwiastowaniu Bogurodzicy. To nasza lokalna tradycja, bez której niedziela nie byłaby niedzielą. Jutro radośnie oczekuje nas kolejny dzień zmagań ciała i ducha dla Chrystusa i w Jego Imię. Nowe modlitwy, nowe śpiewy - po północy wszystko będzie nowe - i w ten sposób unika się monotonii, na przekór wykonując podobne czynności: pielenie, kopanie dołów i murowanie, brawurowa jazda ciągnikiem i kosiarką, ucieczka przed pszczołami żądlącymi umysły oporne i uparte czy nawet poranne powitanie tuż po Molebniu do Świętego Onufrego. 

   Tegoroczne lato zaskakuje nas pogodowo - szybka zmiana ciśnienia i temperatury - jednak w sposób szczególny wizytami niezwykłych osób, które pragną i mogą z radością dzielić się osobistym doświadczeniem z niedoświadczonymi w sprawach świeckich mnichami. Warto posłuchać Pielgrzyma, bo i on chętnie słucha co może dziać się w duchowym centrum każdego człowieka oraz jakie bywają sposoby walki z określonymi sytuacjami a jakie często warto zastosować środki zaradcze czy duchową profilaktykę.

   Słuchajmy się wzajemnie, ponieważ w Jabłecznej to przynosi wspaniałe efekty: mnisi słuchają Przeora i Pielgrzymów, bo to dwa różne światy a póki żyjemy, poruszamy się w tej zróżnicowanej płaszczyźnie.

   Niech modlitwy matki Przenajświętszej Bogurodzicy - świętej Anny - nigdy nas nie opuszczają a każdego dnia wspomagają w dążeniu do ukochanego celu - zbawienia duszy w Chrystusie, Któremu Jedynemu warto służyć. Amiń!

Dodano: 07 sierpnia 2016

Święto
 


   W dniu święta Turkowickiej Ikony Matki Bożej, w Jabłecznej czyli dziś oto, sprawowaliśmy Boską Liturgię w naszym wiekowym Monasterze. Mieliśmy zacnych gości kapłanów w osobach Protoijereja Andrzeja oraz Piotra z szanowanie błogosławionego Bogiem poprzez modlitwy wiernych Białegostoku. Nasze nabożeństwo okazało się tym bardziej świąteczne, ponieważ matuszka Elżbieta Dyrygent obrała niezwykły repertuar liturgiczny na ten wyjątkowy dzień. 
   
   Świetlne głosy chórzystów połączone z bogobojnie wspierającymi nas w modlitwach kapłanami i naszym niezastąpionym Ojcem Onufrym z Niderlandów ale jednak z Jabłecznej - doprowadziły wielu poza granice duchowego ukrytego uniesienia i pojawiły się na wielu policzkach szczere łzy pokuty oraz ukorzenia się przed Jego Majestatem i Świętością.  

   Uczucia dzisiaj zebrane niczym nektar największego dobra i koniecznego z nim piękna duchowego na długo pozostaną w naszych sercach na podobieństwo widoku wielkiej ilości podniebnych mieszkańców stworzonego Bogiem piękna - ptaków na niebie. Takiego widoku nie zapomina się, ponieważ nie jest on codziennością - tak samo wyjątkowa była dziś sprawowana Boska Liturgia. Niecodzienna, z płomiennym - niemalże arcypasterskim - Słowem naszego Archimandryty Przeora Ojca Atanazego z Jabłecznej (2016) - na długo a nawet na zawsze pozostanie w naszych sercach, duszach i umysłach - bo to nas określa przed światem i przed Bogiem i Jego Świętym Onufrym oraz wszystkimi Świętymi w Panu.

   Pozostaje nam jedynie życzyć dobrego zdrowia Namiestnikowi w darze za tę wyjątkową homilię a nam wszystkim pokłonić się przed Jego duchowymi wysiłkami modlitewnymi łączącymi nas na dobrej drodze ku zbawieniu. Życzymy wszystkim prawosławnym i Przyjaciołom takich uniesień ducha jakie stały się naszym udziałem w dniu świętowania w Jabłecznej Turkowickiej Ikony Matki Bożej.

                                               Przenajświętsza Bogurodzico, zbaw nas !Dodano: 17 lipca 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej