Odwiedzin: 145131
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Podziękowaliśmy Świętemu Onufremu
 


   W dniach wiadomych przeżywaliśmy najważniejsze w roku wydarzenie. Było nim Patronalne Święto Onufrego Wielkiego, w Jabłecznej :)

   Najpierw, tzn. w dzień przed Prazdnikom, przybyła do nas długo oczekiwana oraz ulubiona Pielgrzymka piesza aż z 
Białegostoku. Ojcowie Jarosław i Piotr zadbali o dobre słoneczne duchowe jej promieniowanie na cały świat - pielgrzymów na mecie pojawiło się więcej niż na starcie. Dziękujemy im z całego serca za ofiarność tych nielekkich dni oraz wychwalamy Stwórcę a z Nim Świętego Onufrego Wielkiego. Życzymy Wam dobrego zdrowia oraz wszelkich sukcesów na chwałę naszej Cerkwi, nasi białostoccy Pielgrzymi !

   O poranku przeżyliśmy niezwykłe i pełne chwały chwile duchowego uniesienia uczestnicząc w niesamowitej Boskiej Liturgii, Oświęceniu wody oraz krótkiej modlitwie za naszych zmarłych na miejscowym monasterskim cmentarzu przy najwspanialszych śpiewach uczestników Pielgrzymki. 
   
   Przybyli do nas młodzi kapłani i dostojni diakoni pokornie modlili się razem z nami i radośnie wspierali nas swoją obecnością, z czego bardzo pozostajemy im wdzięczni. Zapraszamy w następnym roku ale też na każdą okazję, która będzie miała miejsce.

   Rozpoczęte o 17.00 Całonocne Czuwanie zgromadziło modlących się naszych Znajomych oraz Przyjaciół i każdego sympatyka Monasteru w Jabłecznej. Biskup Grzegorz objaśnił po raz kolejny meandry duchowego życia we współczesnym świecie, nakreślając nam postawę prawosławnego chrześcijanina w dostępnych słowach. Drogiemu Władyce, dziękujemy po trzykroć!

   Jedynym momentem dezorientacji było przesunięcie godziny rozpoczęcia sprawowania zapowiadanego Akatystu - lecz i to przeżyliśmy bez uszczerbku (szybciej biegaliśmy). Biskup Grzegorz pocieszył arcypasterskim słowem oraz zapewnił o modlitwach, co stanowi dla nas największe błogosławieństwo. 

   O pierwszej w nocy rozpoczęliśmy Boską Liturgię w kapliczce Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, podczas której kunszt dyrygencki prezentowała nasza Matuszka Elżbieta Weremijewicz, śpiewając radośnie wraz z parafialnym chórem, za co wdzięczność nasza pozostaje nieograniczona i trwa. Liturgii przewodniczył ojciec Dziekan mitrat Andrzej Jakimiuk z Siemiatycz, Który zawsze przybywa ze swoimi parafianami, co raduje nas niezmiernie.

   Boska Liturgia nad ranem o trzeciej godzinie przyciągnęła wiernych, którzy oczekują tego wydarzenia w sposób szczególny, ponieważ nie o każdej porze udaje nam się w tym miejscu - nad rzeką Bug - sprawować to wyjątkowe nabożeństwo. W tym roku dostojnie celebrował ją ojciec Dziekan mitrat Mikołaj Kiełbaszewski z Kleszczel, Który przybył do Jabłecznej z nieukrywaną radością. Dziękujemy mu za ten wspaniały gest i pokornie skłaniamy nasze głowy.

   Ostatnim z nabożeństw była Boska Liturgia o godzinie dziesiątej - w jabłeczyńskim Soborze Świętego Onufrego Wielkiego. Sprawował ją Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz w asyście przybyłych duchownych.

   Władyka nakreślił niebezpieczeństwa duchowego zaślepienia, jakim cechują się współcześni oraz jasno określił priorytety prawidłowego duchowego wstępowania ku Bogu. Biskup Grzegorz - jak Dobry Ojciec - z najlżejszą ostrożnością odniósł się do pojęcia osobistego pielgrzymowania do Stwórcy w akcie modlitwy i ascezy.

   Władyka przypomniał nam, iż nie powinniśmy się wstydzić naszej prawosławnej wiary ponieważ to ona daje nam siłę do życia w Bogu. Ona kieruje nas ku ontologicznemu Dobru, samej zasadzie Dobra, ochraniając od zła. Świat kroczy własną drogą, Prawosławie zawsze posiadało odmienny kierunek. Świat zmieniał się wielokrotnie - Prawosławie pozostaje jak Chrystus - Ten Sam i na wieki.

   Dziękujemy Władyce Grzegorzowi za pasterskie słowa troski, dzięki którym rozwinęły się horyzonty naszego duchowego poznania oraz duchowej orientacji we współczesnym świecie. Is polla Eti, Despota !!!   Niedzielna Boska Liturgia upłynęła dla wszystkich nas, zgromadzonych w świątyni, jako dziękczynna ofiara Świętemu Onufremu za spokojny i radosny przebieg Prazdnika. Nie pozostawiaj, Święty Ojcze, nas, maluczkich - wspieraj nas Twoimi siłami oraz Bożą łaską, która objawiła Ci się jako dar a dla nas jest błogosławieństwem po wszystkie dni ziemskiej pielgrzymki do Królestwa Niebieskiego!


Dodano: 28 czerwca 2016

Zapraszamy na nasze Święta Święta!
  


   Tradycją ponad pięciu wieków jabłeczyńskiego nadbużańskiego monastycyzmu pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić na główne monasterskie obchody Święta naszego Patrona - Świętego Onufrego Wielkiego. 
   
   Tegoroczny plan świąteczny zakłada wesołość z piątku na sobotę, więc tym bardziej wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tych ważnych i podniosłych chwilach. 

Oto plan tegorocznych uroczystości:

 

24 czerwiec:

 


17.00 - Początek święta Św. Onufrego Wielkiego


      23.00 – Akatyst do Świętego Onufrego
25 czerwiec:


 

           1.00 – I Boska Liturgia
                              w kapliczce Zaśnięcia NMP


 

            3.00 – II Boska Liturgia
                                      w kapliczce nad rzeką Bug


 

            10.00 – Główna Boska Liturgia
                            w Soborze Świętego Onufrego


                          S E R D E C Z N I E
                                     Z A P R A S Z A M Y
Dodano: 21 czerwca 2016

Cud kolejnego tygodnia
 


   Wniebowstąpienie naszego Pana, Jezusa Chrystusa to wydarzenie, przed którym pokornie skłaniamy nasze głowy duchowo wyczekując zesłania na nas Ducha Świętego w Jego przemożnych darach. Zakończyliśmy wspaniały okres paschalnych świątecznych uroczystości i czas najwyższy powolutku powrócić do spokojnego bicia serca.

   W Jabłecznej nie wydaje się jednak ten czas obecny momentem oddechu ponieważ w najbliższą niedzielę mamy obchody święta naszego ukochanego mnicha i męczennika za wiarę Ignacego Jabłeczyńskiego. Ten stary dziadzio ze zdjęć oraz poważny mnich z krzyżem na ikonach to nasz orędownik w czasach najbliższych nam wszystkim. Każdy z nas sygnuje datę urodzenia w stuleciu, które już za nami a w którym poniósł męczeńską śmierć mnich Monasteru w Jabłecznej, włączony w poczet świadków-męczenników za wiarę prawosławną Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

   Mimo, iż główne uroczystości odbyły się już w Chełmie, stolicy naszych nowych Męczenników, to jednak na krótko przed głównym świętem Monasteru Jabłeczyńskiego wzniesiemy się na wyżyny ducha wysławiając Boga wspaniałego w Świętych Swoich i przeniesiemy się duchowo do nieodległych miejsc oraz czasu, w jakim wszystko, co ważne dla nieba, dokonało się na ziemi poprzez męczeńską krew.

   Miniona niedziela pouczyła nas o niezwykłości Bożego daru, jakim jest postrzeganie, nie tylko cielesny wzrok - owo postrzeganie, tj. wybieranie wszystkiego, co najlepsze dla zbawienia każe nam kłaniać się w poszczególne święta przed poszczególnymi ikonami a nawet kapłanami, duchownymi. Nie stawiamy tu żadnego pytania retorycznego, ponieważ prawosławni w każdym czasie i miejscu odpowiadają na nie w duchu i prostoscie serca własnym osobistym działaniem. Każdy szczery uczynek w świątyni Pana nie zostanie zapomniany a wszelka posługa będzie służyć naszemu duchowemu dojrzewaniu. Ewangeliczny ślepiec to niejednokrotnie każdy człowiek, który poszukuje, próbuje namacalnie określić istotowość własnej wiary - mamy nadzieję, że dojdzie do poznania prawdy wiary, którą odczuwamy sercem. To jedyny wspaniały i nieomylny wzrok, duchowy, pełny, szczery i niezmącony, dający prawdziwy obraz rzeczy.

   Męczennicy chełmscy i podlascy zasłynęli przed Bogiem i Cerkwią swym wzrokiem przenikającym głębię wydarzeń, historii, rzeczy, które miały się wkrótce dokonać. To także dzięki nim możemy nadal w spokoju wychwalać Imię Boże, dzięki ich ofiarności oraz wysokiemu poziomowi wiary, duchowości, cnotom chrześcijańskim: miłości i wierności Jezusowi, możemy czerpać ze źródła i brać przykład niezłomności wiary oraz głębi sensu życia w Chrystusie.

   Jezus Chrystus - Ten sam i na wieki - pozostaje
Przyjacielem niezmiennie pragnącym naszego duchowego sukcesu oraz radości w Bogu. Postarajmy się więc wymodlić poprzez wstawiennictwo naszych Świętych Męczenników oraz ukochanego mnicha Ignacego z Jabłecznej drogocenną zdolność rozróżniania dobra i zła w naszym życiu osobistym.Święty Mnichu-Męczenniku Ignacy - módl się do Boga za nas !!!!!!!!!!!!!
Dodano: 08 czerwca 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej