Odwiedzin: 145102
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Wszechprawosławny Dzień Kobiet
 


   Rozpoczynający się dzisiaj tydzień poświęcamy w Cerkwi naszym kobietom, za które w sposób szczególny sprawowana była w Jabłecznej modlitwa. Paschalna radość trwa i nic jej nie jest w stanie zatrzymać mimo, iż wsie parafialne stale ulegają wyludnieniu z naturalnych przyczyn. W ostatnim czasie mieliśmy kilka pogrzebów naszych Parafian jednak i to nie powinno wprowadzać w umysły przygnębienia, ponieważ sami dobrze wiemy z życia, iż raz jest trochę lepiej, później bywa inaczej.

   Zmieniła się pogoda i ruszyły już do wyścigu o słońce wszelkie zielone twory Boże. Jabłeczna znów pięknie się zaczyna zielenić, wszystko prze ku promieniom jasnej kuli na niebie. Poranne wirtuozerie ptasich treli pobudzają życie do pełni a ich skomplikowane melodie tworzą niepowtarzalny nastrój radości tygodnia Niewiast Niosących Wonności. Ich prosty przekaz zawiera się w tajemnicy miłości do Boga, Jego Syna ale i także do innych ludzi, naszych wszystkich bliźnich. Miłość zakłada poświęcenie się drugiemu, więc czytelność aktu Niewiast oraz śww. Józefa z Nikodemem aż nazbyt pozostaje wymowna.

   Ze swej strony możemy dołączyć do ich wielkiego dzieła służenia Jezusowi Chrystusowi każdego dnia naszego życia na ziemi. Radość tej służby zakłada udział łaski Bożej w naszym ziemskim pielgrzymowaniu - bez niej każdy dzień okazuje się być pozbawionym sensu. Działanie wesołej i radosnej Bożej łaski udziela się nam podczas każdorazowego sprawowania Eucharystii ale też innych Sakramentów, Tajemnic Bożych. Niech umacniają nasze siły ciała i ducha, byśmy mogli razem z Niewiastami i bogobojnymi uczniami Chrystusa Zmartwychwstałego, jak małe wesołe dzieci - szczebiotać wyśpiewując radosne pochwalne pieśni i hymny.

   Z okazji Tygodnia Kobiet pragniemy nasz serdeczny potok najcenniejszych i żywych słów ciepłych życzeń skierować właśnie do nich. Jednocząc się w życzeniach dobrych słonecznych chwil w ich życiu, jednocześnie jednoczymy się wdzięczni ich codzienną pomocą w naszym życiu.
                                  Amiń!
Dodano: 26 kwietnia 2015

Niedziela o Tomaszu
 


   Dokonał żywota pierwszy wielki Dzień Paschy Chrystusowej. Odpoczęliśmy, poświętowaliśmy ze wszystkimi wesoło, paschalnie, radośnie i kulturalnie. Zmartwychwstanie Chrystusa to wielkie wydarzenie nawet dla niewierzących, którzy pomimo swej deklaracji odczuwają głęboko w duszy dobrze znany niepokój i wyczekują dobrowolnego aktu Pana na Krzyżu. Wiedzą oni dokładnie, że dokona się po raz kolejny niezwykle proporcjonalna ogołacająca ich z niewiary zmiana we wszechświecie. Mają rację, gdy twierdzą, że coś wisi w powietrzu lecz nie potrafią tego nazwać.

   Pascha Chrystusowa to cud Zmartwychwstania a dla wszystkich ludzi dalekich od spraw wiary akt niezwykłej i niepojętej radości. Brodzą po sprawach tego świata nie mając świadomości o pełni, która jest tak niedaleko. Niekoniecznie muszą wyznawać wszelkie dogmaty Cerkwi by wstąpić do świątyni i oglądać pełnię przeżywania naszych Świąt! To zawsze jest mocne! To daje moc do działania i chęć do życia w bliskości owej chwały, bo nie jest ona udziałem jedynie nieba. To da się odczuć tak jak ich pozorną i zawoalowaną niewiarę.

   Niedziela o Tomaszu to moment niesienia Dobrej Wieści Zmartwychwstania wszystkim tym, którzy w Bogu odeszli do życia wiecznego. Pozostając w świecie dla nas nieznanym, są oni w ciągłej łączności duchowej razem z nami. Przeżywają nasze modlitwy, rozterki i radości. Wszystko odbywa się zgodnie z zasadami, które trwać będą aż do Paruzji Chrystusa. Po owym Przyjściu w chwale do nas, na ziemię - nie mamy świadomości jakiej dokładnie doznamy zmiany ale wiemy o pewnych informacjach zawartych na kartach Ewangelii. Po chwalebnym Zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom, o czym mówią nam perykopy ewangeliczne całego roku liturgicznego podczas nabożeństwa Jutrzni niedzielnej. Przechodzące przez drzwi ciało potrzebowało pożywienia - to niezwykłe w naszych oczach i cudowne, niepoznawalne w tym wieku ale w przyszłym realność.

   Niedziela o Tomaszu to opis pozytywnej niewiary a nie upartości w niewierze - była to smutna świadomość ucznia Chrystusa, który oświadczał swą wiarę poprzez atrybuty i określenia niewiary, pozornej niewiary. Wierzył absolutnie lecz jego postawa przed wszystkimi stała się dla wielu utwierdzeniem w ich głębokiej wierze. Pytali siebie wzajemnie: Jak można tak nie wierzyć? - utwierdzając się we własnej wierze.

   Życzymy wszystkim, by w tygodniu Apostoła Tomasza uwierzyli w Chrystusa dokonania, czyny i cuda, w czym niech nam dopomoże jego święta modlitewna obecność.
                                    Amiń.

Dodano: 18 kwietnia 2015

Zmartwychwstanie
 
   Zmartwychwstał Pan nasz Jezus Chrystus !!!

Życzymy Wszystkim osobistego Zmartwychwstania dla pokornego i cudnego działania w świecie, jak działał pokornie i wspaniale Pan nasz i Bogoczłowiek Jezus Chrystus.


Chrystos Woskresie !

Woistinu Woskresie Chrystos !!!Dodano: 11 kwietnia 2015


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej