Odwiedzin: 145131
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Tydzień Antypaschy
 

   Szczęśliwie i bez większych perturbacji czy zająknięć przeżyliśmy wspaniałe radosne świętowanie paschalnych dni. Jeden po drugim, następowały one spokojnie a radość Paschy Chrystusa odczuwana była przez całe stworzenie, które już około godziny 3 nad ranem wyśpiewywało nam tę wieść każdego poranka.
   Taki porządek śpiewania zostaje nadal zachowany i wszyscy go przestrzegamy solennie i szczerze. Najpierw wszelkie ptactwo przyciąga wschód słońca, później my w cerkwi radujemy się cieplejszymi jego promieniami. Po paschalnym, świątecznym tygodniu - podczas którego nie wykonywaliśmy żadnych cięższych prac - obecnie mamy szerokie pole do popisu oraz rozwoju masy naszych mięśni, zwiotczałych od świętowania. Znów wkroczyliśmy na drogę ukochanych wyrzeczeń cielesnych - póki człowiek młody - trzeba biegać i pilnować wszystkiego, bo to bez nas nie przeżyje.
   Orka pól, sadzenie ogrodów i pielenie, kultywacja ziemi, naprawa sadów, sprzątanie każdego skrawka ziemi na klasztornej posesji i poza nią, dają wiele możliwości rozwijania własnych zdolności psychomotorycznych. Trawa wyczuła lepszą pogodę i wprost wystrzeliła z ziemi, stając się nieograniczoną radością urządzeń koszących i ich obsługi :))

   Antypascha w Jabłecznej posiada jeden schemat: tego dnia w cerkwi sprawowana jest Liturgia Święta trzy godziny wcześniej niż każdej niedzieli a w tym samym czasie Ojcowie modlą się na parafialnym cmentarzu. O 10.00 ma tam miejsce ogólna Panichida, po której nadal odbywa się modlitwa przy grobach.

   Niedziela Antypaschy mówi nam o cudzie Zmartwychwstania Chrystusa w taki sposób, jak dowiedział się o tym Apostoł Tomasz: niemalże łopatologicznie, bo nie wierzył. Cerkiew raduje się takim rodzajem jego niewiary, ponieważ nie była ona wynikiem dogłębnych przemyśleń, celowej działalności czy zadumanych działań a wynikała jedynie z oddania własnemu Nauczycielowi. Charakter Apostoła Tomasza, jego porywcze cechy decyzyjne niejednokrotnie dały o sobie znać. Podobnie stało się i tym razem. Śmierć Nauczyciela była zbyt przygnębiającym faktem fizycznym, dającym się werbalnie odczuć i określić. Zmartwychwstanie zaś mogło okazać się majakiem umysłu, już i tak zamęczonego strasznymi wydarzeniami..to stąd znamienne słowa dopóki nie zobaczę - nie uwierzę!
   Jezus Chrystus nigdy nie opuścił ani Apostołów, ani nas. W każdej chwili pozostaje wyciągnięta w naszym kierunku Jego pomocna dłoń. Druga niedziela święta Paschy Chrystusa to zwrot w kierunku życia pozagrobowego, w które Cerkiew wierzy i o którym naucza. Niesiemy radość Zmartwychwstania dla wszystkich tych, którzy przekroczyli wrota wieczności i niczego od nas nie oczekują prócz modlitwy. To z tego powodu udajemy się na cmentarze i do grobów, by tam obwieścić radosną wiadomość: Zmartwychwstał Chrystus to i wy zmartwychwstaniecie a my razem z wami!
   Ponad to powitanie, jakie słyszymy w cerkwi, nie istnieje żadne inne, lepsze, pełniejsze, żywsze, wspanialsze, piękniejsze czy bardziej trafne. Chrystus Zmartwychwstał!!! na zawsze pozostaje dla nas apogeum Święta Świąt i kolejnym wyrazem wdzięczności za dar Zmartwychwstania, zalążek naszego życia wiecznego. Odtąd, od chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa, posiadamy niezwykłą możliwość uwolnienia się od okowów grzechu i śmierci, ponieważ Prawdziwie Zmartwychwstał !!!
  
Wszystkim życzymy dobrego zdrowia, szybkiego powrotu do normatywów cielesnych sprzed święta oraz duchowego wzrastania w te święte i szczególne dni po święcie Paschy Chrystusowej.

Dodano: 02 maja 2014

Pascha Jezusa Chrystusa


PASCHA Chrystusowa   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

Dodano: 20 kwietnia 2014

Zwiastowanie Bogurodzicy
 
   Niezwykle interesującym świętem jest dzisiejsze Zwiastowanie Bogurodzicy. Można tu wyodrębnić dwa aspekty: ulubiony fizyczny, praktyczny i percepcyjny zarazem oraz: duchowy.

   Od strony duchowej wchodzimy w radość poczęcia Boga-Słowa w łonie człowieka, Dziewicy Marii: przyjąwszy pozdrowienie, poczęła w swym łonie. Logos, Druga Osoba Trójcy Świętej przyjmuje do Swej Boskości postać ludzką w sposób naturalny dla człowieka. Matka Boża to ta, która zrodzona została w naturalny sposób - w taki, jak każdy człowiek, żyjący po upadku Adama na ziemi. Gdyby była nadzwyczajnie poczęta, w tym momencie nie stanowiłaby odnośnika do pojęcia prawdziwego człowieka. Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, więc człowieczeństwo przyswoił od prawdziwego człowieka a nie istoty wyższej (nad-człowieka, etc...). Cerkiew, w odróżnieniu od rzymskiego katolicyzmu terminem niepokalane poczęcie określa akt Zwiastowania Bogurodzicy - to ona właśnie dziś (dzień święta) niepokalanie poczęła Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa w swoim ciele.

   Aspekt praktyczny wiąże się z jednym dniem w centrum Wielkiego Postu, który odbiega zasadniczo od jego surowych zasad: jemy rybę! W ten piękny, chłodny, poniedziałkowy dzień zbieramy się w świątyniach i nie kładziemy takiej ilości pokłonów jak zwykle w poniedziałki Wielkiego Postu, ponieważ właśnie dziś mamy radosne święto Zwiastowania.
   Warto w takim dniu przystąpić do Świętych Tajemnic Ciała i Krwi oraz Spowiedzi, gdyż każdy nasz dobry uczynek, działanie - jak pokazała Matka Boża oraz Jej późniejsza naśladowniczka w cnotach, św. Maria Egipska - przybliża na duchowej drodze do Królestwa Niebieskiego, miejsca i stanu ducha, które możemy realizować już w tym życiu.

   Zwiastowanie Bogurodzicy to ożywienie pojęcia nadziei: oczekiwania starego narodu Izraela spełniły się w tym akcie Bogo-ludzkim.

   Niech łaska dobrych nadziei pomaga w naszym wewnętrznym zwiastowaniu wolność od grzechu by być wolnym i prawdziwym człowiekiem. Będzie to obraz rajskiego człowieka i stworzenia sprzed upadku Prarodziców.

Dodano: 07 kwietnia 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej