Odwiedzin: 145131
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Wigilia święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy Marii
      Cały post uspienski okazał się być ową Wigilią przed świetem Zaśnięcia. Oczekiwanie tego wydarzenia upłynęło w Monasterze na wszelkich pracach dla dobra i Monasteru, i całego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Pielgzymi i turyści, pokrzepieni niezwykłymi slowami Pielgrzyma, radośnie oznajmiali, że koniecznie wrócą tu za rok. Niektórzy z nich chętnie korzystali z możliwości zamieszkania z nami w Domu Pielgrzyma. Przez krótką chwilę byliśmy jedną rodziną, bliskimi ludźmi, którzy bez względu na wyznanie, pokornie chylili swe głowy przed ikonami bądź kapłanem podczas nabożeństwa. Ich zainteresowanie oraz chęć pomocy każdego dnia, zaangażowanie w życie zewnętrzne Klasztoru, były dla nas budującym faktem jedności dusz i umysłów mimo odległości i podziałów w świecie wiary. Każdy codziennie starał się odnajdywać wszystko to, co nas łączy, nie dzieli.
        Przesłanie wielkiego święta Przemienienia oraz słowa duchownych i hierarchów, wypowiedziane tego dnia do setek tysięcy wiernych, zgromadzonych na św. Górze Grabarce, jak i przed odbiornikami telewizji publicznej, zlewały się w jeden strumień pełen miłości i dążenia do dobra i prawdy. To o tym wspomniał Pan Prezydent RP w czasie głównych obchodów święta Przemienienia.
       To niezwykłe święto w bieżącym roku uzyskało szczególny symbol, wymowny w swym przekazie - sens ma jednoczenie, zupełnie niewytłumaczalna jest przeciwna działalność ludzka. W naszym Monasterze wiedzieliśmy o tym od dawna, jednak świat zewnętrzny, ten, który znajduje się poza murami Klasztoru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, niezwykle często ma z tym problem... Wynikające z tego powodu niedomówienia bądź nieporozumienia odnajdują swój pozytywny kres zawsze podczas pojednania się z bliskimi i pokuty.
        Prawosławne pojęcie świętowania to, przede wszystkim, spowiedź i Eucharystia. Jednocząc się z bliźnimi, jednoczymy się z Bogiem oraz wykonujemy swój obywatelski obowiązek zgody - o tym także mówił nam przecież Pan Prezydent, któremu składamy życzenia jak najdłuższych lat życia oraz dobrego zdrowia ciała i duszy.

        Post przed świętem Zaśnięcia NMP to w Jabłecznej także praktyki zawodowe braci Seminarzystów. Obecność o. Włodzimierza uwypukla zarówno ich duchowość, uczy niezbędnej pokory, jak też fizycznie - jedno wynika tu z drugiego: Jedz! Nie poznajesz? To jest jedzenie, dla ludzi, nie dla zwierząt. Więc jedz! Nie bądź gryzoniem, bądź człowiekiem!
         Nauki życia szczerze im współczujemy...sami ją przeszliśmy :)))

Dodano: 27 sierpnia 2011

Post przed świętem Zaśnięcia Matki Bożej
  Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wyraźnie wskazują, że wstąpiliśmy w błogosławiony czas postu uspienskiego. Jest to najstarszy chrześcijański post, który związany został z osobą Bogurodzicy Marii. Gdy bowiem życie Przenajświętszej osiągnęło swój ziemski kres, wszyscy Apostołowie i ich uczniowie ze smutkiem stwierdzili, że będzie im Jej niezwykle brakować. Wiele lat przebywając w Jej pobliżu, słuchając Jej cennych i pokornych pouczeń, żdążyli przylgnąć sercem do Bogurodzicy, więc zarówno samo święto Zaśnięcia, jak i dwutygodniowy post - stanowi najlepszy wyraz hołdu i próbę oddania czci Tej, Która dała początek nie mającemu ani początku, ani końca
  Idąc za ich przykladem cały Kościół, już od ponad dwóch tysiącleci dba o to, by wraz z adoracją Boga i Jego świętych, adorowana w sposób szczególny była i Przenajświętsza Bogurodzica Maria. Jej pokora oraz silna wiara wywyższyła Ją ponad wszelkie stworzenie. Sama Bogurodzica nie pozostaje nigdy dłużna za okazywaną Jej cześć - wszyscy przecież znamy niezliczone przypadki okazywania pomocy nie tylko poszczególnym ludziom, lecz także całym społeczeństwom czy narodom. W większości tych sytuacji decydujący wpływ miała gorliwa modlitwa o wstawiennictwo przed Bogiem Jego Matki - Przeczystej i Przenajświętszej Dziewicy Marii.
  Mając na uwadze rangę oraz wysokie znaczenie tego okresu czasu, w jakim się znajdujemy, naszą najlepszą decyzją będzie podjęcie określonych działań, za pomocą jakich spróbujemy podziękować Bogurodzicy za zsyłane na nas łaski oraz dołożenie wszelkich starań do tego, by działania te wypływały z pokory a nie z egoizmu.
  Wszelkie najlepsze i wypróbowane środki, służące takim celom, znajdują się w Kościele prawoslawnym a wierni mogą czerpać z niego jak ze źródła, które nigdy nie wyschnie. Kierowany przez Ducha Świętego Kościół zawsze oferuje najlepsze metody działania. Przykładem może służyć dzisiejsze poranne nabożeństwo, cała jego oprawa oraz zakończenie małym poświęceniem wody. Nie warto szukać więcej, nie ma
nawet takiej potrzeby, bo wszystko już jest dane! Uczestnictwo w nabożeństwie to przecież kontakt z Bogiem, kierowanie do Niego swych osobistych próśb, które zna jedynie ten, kto je kieruje - i Bog.
  Warto pamiętać także o godnym uczestnictwie w nabożeństwach cerkiewnych, co oznacza przystąpienie do Życiodajnych Sakramentów. Mamy nadzieję, że rozpoczęty dziś post uspienski doprowadzi nas całych i zdrowych oraz umocnionych w wierze, do chwalebnego święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy Marii Panny. To przecież tylko dwa tygodnie :))

Dodano: 14 sierpnia 2011

Przed Grabarką
  Sobotni poranek, 13 sierpnia bieżącego roku, obfitował w wyjątkowe wydarzenie, jakim było szczególne w swoim wyrazie nabożeństwo liturgiczne, bezpośrednio związane z rozpoczęciem XIX pieszej Pielgrzymki św. Górę Grabarkę.
  Ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej przybył do Monasteru św. Onufrego Wielkiego we wczesnych porannych godzinach, by razem z pielgrzymami celebrować wyjątkowy Molebien w intencji pomyślnego marszu XIX Pielgrzymki z Jabłecznej na Grabarkę. Pielgrzymowanie to po raz kolejny zgromadziło wiele chętnych dusz, pragnących zjednoczyć się na kilka dni w szczerej modlitwie, która połączy się z cielesnym wysiłkiem.
  Władyka Abel, w niezwykle wysublimowanych słowach zawarł całą kwintesencję sensu pielgrzymowania, nazywając je drogą na św. Górę Tabor. Pielgrzymi zostali pouczeni przez Władykę niezwykle ciepłymi slowami, zagrzewającymi do jeszcze większych wyrzeczeń podczas trwania samej pielgrzymki: życzę Wam z całego serca, Byście stali się ambasadorami naszej prawosławnej duchowej kultury dla wszystkich tych, którzy będą Was widzieć. Niech postrzegają Was jako oddanych ludzi, jako odrodzicieli i misjonarzy całego Prawosławia na ziemiach diecezji lubelsko-chełmskiej, której historia opiera się właśnie na oddanych wiernych, których serca i umysły zjednoczone są jednym i tym samym pragnieniem - chęcią bliskości Boga. Ta pielgrzymka to swoista misja - mówił Arcybiskup - której celem jest zespolenie ziemskiego z niebiańskim, materialnego z duchowym.
  Na zakończenie tej podniosłej uroczystości, wszyscy pielgrzymujący otrzymali arcypasterskie błogosławieństwo Władyki poprzez indywidualne pokropienie wodą święconą każdego Pielgrzyma.
  Niech Dobry Bóg ześle im wszystkim łaskę spokojengo i modlitewnego dążenia ku postawionym celom a modlitwa Pielgrzymów niechaj obejmie wszystkich nas w jeden wielki płomienny i święty chór, wyśpiewujący chwałę Boga w Trójcy Jedynego.

Dodano: 13 sierpnia 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej