Odwiedzin: 145131
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Ojciec Włodzimierz już w Klasztorze!!
  Wszystkich naszych kochanych Pielgrzymów, pragniemy serdecznie poinformować, iż pewna ważna Osobistość, od dnia wczorajszego, tj. od 7 sierpnia (niedziela), przebywa już w naszym Monasterze. Ojciec Arcydiakon Włodzimierz Trusiewicz z Warszawy w tym roku podjął decyzję o wakacjach w Jabłecznej, co niezwykle nas raduje.
  Miesięczny odpoczynek nie zapowiada się jednak zbyt relaksująco, ponieważ rzesze pielgrzymów od wielu lat wygłodniałych spotkania z tym szczególnym Bożym człowiekiem, już od dawna zapowiedziały nalot na nasz monaster. Ich najważniejszym celem jest spotkanie, pod znakiem cennych pouczeń z ust szczególnego Pielgrzyma, właśnie z Szanownym Ojcem Arcydiakonem.
  Ojciec Włodzimierz nie zawsze ma możliwość miesięcznego wyjazdu na wakacje, więc tym bardziej dziękujemy Bogu za cenny dar, jakim jest Jego wizyta w Jabłecznej.
  Niechaj wspaniałomyślne słowa Pielgrzyma - jak zwykle podpisuje się o. Włodzimierz - trwale pozostaną w sercach słuchaczy, wszystkich pielgrzymów tego uświęconego miejsca.


  Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!

Dodano: 08 sierpnia 2011

się zmienia..
   Zapraszamy do obejrzenia nowej galerii zdjęć, która powstała jako relacja z małego wydarzenia.
  W naszym życiu nieustannie coś się zmienia, ulega wielkim, małym przemianom, dążymy ku celom. Niektóre rzeczy bywają smutne, prowadzą w efekcie do radości. Po stawianiu sobie wielu pytań znajdujemy odpowiedź w swoim czasie.
  Przykładem jest stan ducha kosiarza monasterskiego, który przepełniony był smutkiem z powodu awarii sprzętowej jednej maszyny - to wpływało znacząco na jego życie - bo nie ma lepszego sprzętu niż był ten zepsuty... Dzisiejszego przedpołudnia okazało się, że jest taka możliwość i ta myśl nie znajduje swego odzwierciedlenia w rzeczywistości - nowej rzeczywistości kosiarza. Prześledźmy więc całe wydarzenie w galerii zdjęć :))

Dodano: 05 sierpnia 2011

Konferencja dyrygentów i psalmistów
   W dniach 28-29 lipca b.r., z błogosławieństwa Jego Eminencji SAWY, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w Stauropigialnym Monasterze Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej miała miejsce doroczna Konferencja dyrygentów i psalmistów Diecezji warszawsko-bielskiej.
  Zjazd przebiegał w miłej i kulturalnej atmosferze wzajemnej życzliwości. Dyrygenci i psalmiści ubogacali własną edukację muzyczną o nowe, skomplikowane i piękne utwory z zakresu serbskiego dorobku muzykologicznego. Jak co roku, także i teraz, wykłady prowadził, zaproszony - tym razem, z Serbii, gość, który na zakończenie pokierował częścią artystyczną - dyrygował podczas koncertu głównego, w wykonaniu chóru, złożonego z uczestników Konferencji.
  Wczorajsze popołudnie i dzisiejsze przedpołudnie należały do najbardziej pracowitej części - roboczej części Konferencji. Czas ten upłynął pod znakiem wytężonego wysiłku śpiewaczego, pod okiem doświadczonego muzykologa - prof. Włodzimierza Wołosiuka z Warszawy. Nabyte umiejętności uczestników, zapewne pomogą im w codziennej pracy na parafiach, w których niosą swoją posługę i upiększają nabożeństwa cerkiewne.Życzeniem Jego Eminencji było, by muzyka, którą poznali w ciągu upływających dwóch dni prac konferencyjnych, na stałe zawitała do repertuaru w parafialnych cerkiwach, szczególnie akcentując podniosłe parafialne uroczystości.
  Zakończenie i podsumowanie całej Konferencji dyrygentów i psalmistów miało miejsce po wspólnym obiedzie w refektarzu Monasteru. Wszyscy zebrani wyrazili wdzięczność Władyce Metropolicie za przybycie i obecność podczas ich zajęć, prof. Wołosiukowi za zaangażowanie i dobór interesujących i cennych liturgicznych utworów do opracowania a gościowi z Serbii - za dołożenie wszelkich starań, by wykonywanie utworów cerkiewnych zawsze oznaczało modlitwę. Namiestnik Klasztoru - archimandryta Atanazy - także był adresatem szczerych podziękowań za udostępnienie monasterskich pomieszczeń na potrzeby Konferencji oraz za sprawne jej przygotowanie od strony organizacyjnej. Końcowe słowa Eminencji wyraziły uczucia wszystkich uczestników oraz po raz kolejny potwierdziły zasadność i potrzebę podobnych spotkań w przyszłości.
  Mnisi Klasztoru w Jabłecznej mieli niezwykłą okazję wysłuchania rzędu dusz śpiewających anielskimi głosami w głównej świątyni Monasteru. Raduje fakt doskonałego przygotowania materiałów do Konferencji oraz wysoka kultura jej uczestników, która napełnia wszystkich pozytywną energią oraz daje gwarancję podobnych spotkań za rok. Daj Boże!


Serdecznie zapraszamy do nowych galerii zdjęć.

Dodano: 29 lipca 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej