Odwiedzin: 145131
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego

Artykuły
Struktura
     Kościół Prawosławny jest jednym z największych wyznań chrześcijańskich we współczesnym świecie. Ma około 350 milionów wiernych. Prawosławie jest żywą kontynuacją duchowej tradycji Kościoła pierwszych wieków. Przywiązanie do tego dziedzictwa i szczególna wrażliwość na ducha Ojców Kościoła jest istotą Prawosławia.
     Obecnie istnieje 15 kanonicznych Kościołów autokefalicznych: 4 starożytne: patriarchaty Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima oraz Kościoły: rosyjski, gruziński, serbski, rumuński, bułgarski, cypryjski, grecki, albański, amerykański, Czech i Słowacji oraz Kościół Prawosławny w Polsce. Jest również kilka Kościołów zwanych autonomicznymi, np. japoński, fiński, ukraiński, na Górze Synaj.
     W Polsce Kościół prawosławny liczy około 800 tysięcy wiernych. Jest podzielony na siedem diecezji, posiada również siedem monasterów (klasztorów) i dwie szkoły teologiczne. Ważną rolę w życiu Kościoła odgrywają: klasztory, domy zakonne, Bractwo Młodzieży Prawosławnej oraz parafialne Bractwa Prawosławne.

Dodano: 15 czerwca 2010

Prawosławie
     Ten, kto chce poznać świat Prawosławia, z łatwością znajdzie w nim pierwotne chrześcijaństwo, wzbogacone doświadczeniami wielu pokoleń. W życie religii zawsze włączone są elementy o charakterze kulturowym i czysto ludzkim. Zdecydowało to o tym, ze już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa drogi rozwoju kultury umysłowej na Wschodzie i Zachodzie były odmienne.
     Teologia łączy się ściśle z mistyką i liturgią. Już samo słowo „prawosławny” (ortodox) ma podwójne znaczenie, odnosi się zarówno do prawdziwej doktryny, jak i prawdziwego pojęcia o Bogu i Jego stworzeniu. Podstawą prawosławnego myślenia teologicznego jest Pismo Święte, komentowane przez Ojców i we wspólnocie Kościoła.
     Dogmat o Trójcy Świętej (trynitarny) stanowi centrum teologii. Wszyskie inne dogmaty są jego rozwinięciem i konsekwencją. Od intensywności przeżywania tego Centrum zależy oblicze duchowości chrześcijańskiej.

Dodano: 15 czerwca 2010


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej